logo_mobile
search
สาขา

การบริการซ่อมบริการส่งซ่อมที่สาขา


 • สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ท่านสามารถนำสินค้ามาตรวจเช็คที่เพาเวอร์บายได้ทุกสาขา โดยสินค้านั้นสามารถซื้อจากเพาเวอร์บายสาขาไหนก็ได้ หรือซื้อจากออนไลน์
 • สินค้าที่ซื้อจากเพาเวอร์บาย จะมีประกันจากผู้ผลิตร่วมด้วย กรุณาเช็คเงื่อนไข หรือสถานทีส่งซ่อมเบื้องต้นได้จากทางผู้ผลิตได้เช่นกัน
 • กรณีที่ท่านได้ซื้อประกันอุ่นใจร่วมด้วย ท่านสามารถโทรหาเราที่ 1324 เพื่อขอรับบริการพิเศษ พร้อมเคลมตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ท่านได้ทำไว้
 • เพาเวอร์บาย ยินดีรับซ่อมสินค้าทุกชิ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไร หรือซื้อมาจากที่ไหน เราพร้อมให้คำปรึกษากับท่านที่เพาเวอร์บายทุกสาขาหรือโทรเพื่อปรึกษาเราที่ 1324

 

ซ่อมด่วนและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศภายใน 24 ชั่วโมง


 • บริการซ่อมและแก้ไขเครื่องปรับอากาศถึงบ้าน
 • ค่าบริการซ่อมเพียง700 บาทต่อเครื่อง
 • มีบริการติดต่อจองเวลาผ่าน Contact Center
 • บริการวันจันทร์-วันเสาร์
 • บริการติดตามผลการซ่อมและความพึงพอใจ
 • การรับประกันงานซ่อม 90 วัน (อาการเดิม)


บริการเสริมอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ


 • การบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ (ระบบไฟฟ้า เช็คสภาพเครื่องปรับอากาศ)
 • การฉีดสเปย์โอโซน ฆ่าเชื้อโรคในคอยล์เย็นแอร์ (บริการเสริมมีค่าใช้จ่าย)
 • การถอดและติดตั้งย้ายเครื่องปรับอากาศไปจุดอื่น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Contact Center 1324


เงื่อนไขและข้อกำหนดการซ่อมเครื่องปรับอากาศที่บ้านลูกค้าลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ได้ที่ Contact Center เบอร์ 1324 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-22:00 น. เพาเวอร์บายทุกสาขา หรืออีเมล [email protected]
บริษัทฯจะทำการลงตารางนัดหมายของลูกค้าในระบบ และสอบถามรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ สถานที่ติดตั้งอาการเสียเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด และยืนยันนัดหมาย
หมายเหตุ: ลูกค้าชำระค่าบริการ และค่าเดินทาง เมื่อช่างได้เข้าแก้ไขเครื่องของท่าน เรียบร้อยแล้ว ค่าบริการและค่าเดินทางตามตารางแนบ การซ่อมเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยช่างเพาเวอร์บาย

ตารางการคิดค่าบริการซ่อมเครื่องปรับอากศตามขนาด BTU / Type
หมายเหตุ : ราคาค่าซ่อมไม่รวมอะไหล่หลัก เช่น แผงคอยล์ร้อน คอยล์เย็น , รีโมทและชุดคอมเพรสเซอร์

ค่าบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ


ค่าบริการในการซ่อมเครื่องปรับอากาศ 700 บาทต่อเครื่อง ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าเดินทาง 250 บาท/เครื่อง
โดยให้บริการเฉพาะในกรุงเทพฯ- ปริมณฑล บริการวันจันทร์ถึงเสาร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ราคาค่าซ่อมไม่รวมค่าอะไหล่หลัก เช่นคอมเพรสเซอร์, ชุดแผงคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น)
หมายเหตุ : ไม่รับบริการพื้นที่เสี่ยงหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ เช่น เกาะ บ้านที่ต้องเดินทางด้วยทางเรือเป็นต้นขั้นตอนการทำงานและข้อยกเว้น


การบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศ

 • ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ วัดอุณหภูมิที่ชุดคอยล์เย็น
 • เช็คระบบหล่อลื่นของพัดลม (คอยล์เย็น และคอยล์ร้อน)
 • ตรวจเช็คความเย็นด้วยเครื่องวัด เช็คระบบไฟฟ้าและ เบรคเกอร์
 • ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาแอร์
 • ตรวจเช็คการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 • สงวนสิทธิ์งดบริการซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิด4ทิศทาง และแบบระบบน้ำ(ชิลเลอร์ซีสเต็ม)

 ซ่อมด่วนและแก้ไขปัญหาตู้เย็น ถึงบ้าน


 • บริการซ่อมและแก้ไขปัญหาตู้เย็นไม่เย็น หรือไม่ทำงาน
 • ค่าบริการเพียง 600 บาทต่อเครื่อง
 • มีบริการติดต่อจองเวลาผ่าน Contact Center 1324
 • บริการวันจันทร์-วันเสาร์
 • บริการติดตามผลการซ่อมและความพึงพอใจ
 • การรับประกันงานซ่อม 90 วัน (อาการเดิม)


ขั้นตอนการซ่อมตู้เย็น


 • ตรวจเช็คตู้เย็น อุณหภูมิความเย็นในห้องแช่
 • เช็คระบบหล่อลื่นของพัดลม (คอยล์ร้อน)
 • ตรวจเช็คความเย็นด้วยเครื่องวัด เช็คระบบไฟฟ้าและ เบรคเกอร์
 • ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาแอร์
 • ตรวจเช็คการทำงานของคอมเพรสเซอร์
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ capacitor ของตู้เย็นและชุดควบคุมอุณหภูมิ(Timer)
 • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แผงวงจรและทดสอบเครื่อง


เงื่อนไขและข้อกำหนดการซ่อมตู้เย็นที่บ้านลูกค้าลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ซ่อมตู้เย็นได้ที่ Contact Center เบอร์ 1324 ทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 08:00-22:00 น.หรือติดต่อเพาเวอร์บายทุกสาขา หรืออีเมล [email protected]
บริษัทฯจะทำการลงตารางนัดหมายของลูกค้าในระบบ และสอบถามรายละเอียดเครื่อตู้เย็น สถานที่ติดตั้ง อาการเสียเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด และยืนยันนัดหมาย

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์งดการบริการซ่อมตู้เย็น หากสภาพเครื่องเสียหายมากหรือที่สิ่งแตกหักลูกค้าชำระค่าบริการ
และค่าเดินทาง เมื่อช่างได้เข้าแก้ไขเครื่องของท่าน เรียบร้อยแล้ว ค่าบริการและค่าเดินทางตามตารางแนบ การซ่อม
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยช่างเพาเวอร์บาย


ตารางค่าบริการค่าซ่อมตู้เย็น


 


ซ่อมด่วนและแก้ไขปัญหาทีวีถึงบ้าน


 • บริการซ่อมและแก้ไขปัญหาทีวีไม่ทำงาน
 • ค่าบริการเพียง 600 บาทต่อเครื่อง (ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล)
 • มีบริการติดต่อจองเวลาซ่อมผ่าน Contact Center
 • บริการซ่อมวันจันทร์-วันเสาร์
 • บริการติดตามผลการซ่อมและความพึงพอใจ
 • การรับประกันงานซ่อม 90 วัน (เฉพาะอาการเดิม ฟรีค่าอะไหล่และค่าบริการ)


ขั้นตอนการซ่อมทีวี

 • ตรวจเช็คทีวี การแสดงภาพ การเชื่อมต่ออุปกรณ์(Digital box, DVD Play )
 • เช็คระบบการปรับเปลี่ยนช่อง(Turner)
 • ตรวจเช็คระบบภาพ และ ระบบเสียง ด้วยรีโมท
 • ตรวจเช็คความสว่างของภาพ และสี ระบบเสียง
 • ตรวจเช็คการทำงานเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก เช่น home theater ,Player
 • ตรวจเช็คจอภาพ และทดสอบเครื่อง

เงื่อนไขและข้อกำหนดการซ่อมทีวีที่บ้านคุณ


ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ซ่อมตู้เย็นได้ที่ Contact Center เบอร์ 1324 ทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 08:00-22:00 น. หรือติดต่อเพาเวอร์บายทุกสาขา หรืออีเมล [email protected]
บริษัทฯจะทำการลงตารางนัดหมายของลูกค้าในระบบ และสอบถามรายละเอียดทีวี  สถานที่ติดตั้ง อาการเสียเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด และยืนยันนัดหมาย
หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์งดการบริการซ่อมทีวี หากสภาพเครื่องเสียหายมากหรือมีสิ่งแตกหักเช่นจอภาพหรือเครื่อง
ลูกค้าชำระค่าบริการและค่าเดินทาง เมื่อช่างได้เข้าแก้ไขเครื่องของท่าน เรียบร้อยแล้ว ค่าบริการและค่าเดินทาง
ตามตารางแนบ การซ่อมเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยช่างเพาเวอร์บาย


ตารางค่าบริการค่าซ่อมทีวี