logo_mobile
search
สาขา
รวมโปรโมชั่น

นโยบายคุกกี้


บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) เล็งเห็นความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการใช้บริการสินค้าและบริการของเรา นโยบายคุกกี้ฉบับนี้ทำขึ้นเพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเก็บ ใช้ โอน และเปิดเผยข้อมูลของท่าน ทั้งบนหน้าเว็บไซต์แอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ที่ทำงานนอกเบราว์เซอร์ (“เว็บไซต์”) รวมไปถึงวิธีการที่ท่านสามารถตรวจสอบคุกกี้ที่เราใช้


เราได้แจกแจงชนิดของคุกกี้ที่เราใช้และสาเหตุที่ใช้คุกกี้เหล่านี้กับบริการของเราเพื่อให้ท่านทำความเข้าใจในนโยบายฉบับนี้


ข้อมูลที่ท่านให้กับเราหรือพันธมิตรของเราผ่านคุกกี้จะช่วยให้เราสามารถเสนอสินค้าและบริการได้อย่างเหมาะสมกับท่าน เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ โดยเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างระมัดระวังและมีเหตุผลเพื่อนำเสนอบริการและประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับท่าน


ความหมายของคุกกี้และสาเหตุที่เราใช้
คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านใช้บริการเว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้บางชนิดจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้อย่างเป็นปรกติ ส่วนคุกกี้ชนิดอื่นจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์ และทำความเข้าใจท่านได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงออกแบบเนื้อหาให้เหมาะสมกับท่าน และทำให้ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างราบรื่น


นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อช่วยปรับแต่งเนื้อหาบนเว็บไซต์อื่นๆ ให้เหมาะกับท่าน (ได้แก่การโฆษณา) โดยพิจารณาจากการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา


ชนิดของคุกกี้ที่เราใช้ เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้ ซึ่งมีทั้งคุกกี้ที่เราสร้างขึ้นเอง และคุกกี้จากบุคคลภายนอก โดยคุกกี้ทั้ง 2 ชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนี้


คุกกี้ของเรา คือคุกกี้ที่เราสร้างขึ้นเอง เพื่อประโยชน์ตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ โดยข้อมูลคุกกี้จะส่งกลับมาที่เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของเรา
คุกกี้ของบุคคลภายนอก คือคุกกี้พันธมิตรของเราสร้างขึ้น โดยพันธมิตรจะเก็บข้อมูลคุกกี้เหล่านี้เพื่อใช้ให้บริการท่าน


ชนิดของคุกกี้

การทำงานของคุกกี้

คุกกี้ซึ่งออกโดยเรา

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ชนิดนี้มีเพื่อทำให้ท่านสามารถใช้บริการเว็บไซต์และบริการในนั้นได้ เช่น การเข้าถึงพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการด้านดิจิทัลของเราทำงานอย่างปลอดภัย ถูกต้อง และสามารถรองรับให้บริการพื้นฐานได้

คุกกี้เพื่อความปลอดภัย

เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อให้การดำเนินการโต้ตอบระหว่างท่านกับบริการของเราเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย คุกกี้ชนิดนี้จะช่วยตรวจสอบและป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

คุกกี้เพื่อการทำงาน

คุกกี้ชนิดนี้ทำให้เราสามารถจดจำท่านและความต้องการของท่าน (เช่น ตัวเลือกภาษา หรือภาคพื้นที่ท่านอาศัยอยู่) รวมทั้งเสนอประสบการณ์ที่เหมาะสมกับท่าน คุกกี้ชนิดนี้ยังใช้เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่านเกี่ยวกับขนาดตัวอักษร แบบอักษร(font)และส่วนอื่นๆ ที่ท่านสามารถปรับแต่งได้บนหน้าเว็บไซต์

คุกกี้ของบุคคลภายนอก

คุกกี้เพื่อการติดตาม

เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อทำความเข้าใจท่านจากรูปแบบการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เช่น รูปแบบที่ท่านเข้ามาในเว็บไซต์ สินค้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ความลึกของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม และระยะเวลาที่ท่านใช้บนเว็บไซต์

เราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รวมทั้งปรับปรุงการจัดวางสินค้าและบริการและเพิ่มประสบการณ์การใช้บริการของท่านบนเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อการโฆษณา

เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของท่านจากการใช้เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ คุกกี้ชนิดนี้ยังใช้จำกัดจำนวนครั้งที่ท่านจะเห็นโฆษณา รวมทั้งช่วยประเมินประสิทธิภาพของโฆษณาของเรา เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้บริการของท่านในรูปแบบไม่ระบุตัวตน(anonymized)ให้กับพันธมิตรด้านการโฆษณาและด้านการสร้างสรรค์ผลงาน

คุกกี้เพื่อการทำงานของบุคคลภายนอก

พันธมิตรบางรายช่วยให้เราสามารถพัฒนาประสบการณ์การให้บริการเว็บไซต์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องพัฒนาต้องตัวเอง ตัวอย่างเช่น พันธมิตรอาจช่วยให้บริการสนทนาโต้ตอบ เสนอคูปองหรือข้อความบนหน้าเว็บไซต์ พันธมิตรเหล่านี้จำเป็นต้องติดตั้งระบบคุกกี้ในการให้บริการ


วิธีการที่ท่านสามารถควบคุมคุกกี้

บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ท่านสามารถตั้งค่าเกี่ยวกับการยอมรับคุกกี้ หรือท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพิ่มเติม (extensions) เพื่อช่วยให้ท่านสามารถควบคุมคุกกี้เหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธ ลบ หรือขัดขวางคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการแสดงผลของหน้าเว็บไซต์หรือการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น หากท่านต้องการลบคุกกี้หรือต้องการเปลี่ยนใจ โปรดกลับไปตั้งค่าตามวิธีการของเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน หรือศึกษาวิธีการจัดการคุกกี้เหล่านี้ได้บนอินเทอร์เน็ต

 • Googl e Chrome
 • Safari
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox

สำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ได้ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ การควบคุมเทคโนโลยีที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับคุกกี้จึงมีความแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับยี่ห้อ รุ่นอุปกรณ์ และซอฟแวร์ โดยอุปกรณ์ทั้ง 2 ระบบหลัก (ได้แก่ iOS และ Android ) ต่างมีตัวเลือกให้ท่านสามารถปรับแต่งข้อมูลของท่านที่แอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงได้ตามที่ท่านต้องการ โดยท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านั้นได้ด้วยตัวท่านเอง


รายละเอียดการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

1)บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 • เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 • เลขที่ 919/555 อาคารเซาท์ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
 • [email protected]


2)เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เซ็นทรัล กรุ๊ป
 • เลขที่ 22 ซอยสมคิด ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • อีเมล [email protected]