logo_mobile
search
สาขา
รวมโปรโมชั่น

นโยบาย และ ขั้นตอนในการเปลี่ยน เคลม คืนสินค้า 


นโยบายการเคลม / คืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า

 • การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม  สามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า
 • การเปลี่ยนสินค้า สามารถดำเนินการได้ เฉพาะสินค้าที่จำหน่ายโดย ร้านค้าของ Power Buy เท่านั้น / ไม่รองรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้ารายอื่นที่อยู่ใน Marketplace 
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า ภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 7 วัน ตามที่กำหนด
 • การเปลี่ยน คืน สินค้า  สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ อุปกรณ์ครบ รวมถึงป้ายสินค้า ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ชำรุดเสียหาย
 • สำหรับสินค้าขนาดใหญ่ที่มีการดำเนินการติดตั้ง เช่น เครื่องปรับอากาศ , ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า ถ้าพบปัญหา ภายใน 7 วัน  ทางเพาเวอร์บายจะส่งทีมช่างเทคนิค เข้าไปตรวจสอบปัญหา และ หากตรวจพบว่าปัญหาเกิดมาจากการผลิต ทางเพาเวอร์บายจะดำเนินการเรื่องเคลมสินค้าตามขั้นตอนต่อไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้า ก่อนพิจารณาดำเนินการรับคืนสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้า ภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดเปลี่ยน คืน สินค้าที่ราคาลงท้ายด้วย 4 หรือสินค้าโปรโมชั่น Clearance ทุกชนิด

**สำหรับผลิตภัณฑ์จาก Apple, Samsung หรือ Sony ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่  Apple ICARE หรือ Samsung Online service หรือ Sony Service Tel 02-715-6100

การเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า สามารถทำได้สำหรับกรณีต่อไปนี้ :

 • การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น หรือ  ผิดขนาด ให้กับลูกค้า
 • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้าโดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก กระบวนการผลิตสินค้า หรือ กระบวนการขนส่ง
 • ส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนของสินค้าไม่ครบ

ขั้นตอนในการดำเนินการเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า

สำหรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้าของ Power Buy

 • ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อเปลี่ยน  เคลม คืน สินค้าได้ที่ Contact Center 1324 หรือ  ส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
  • เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือ และ ให้คำแนะนำขั้นตอนในการเปลี่ยน เคลม คืน สินค้า  โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าการเปลี่ยน เคลม คืน สินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไขข้างต้น และ เจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานรูปภาพสินค้า รวมถึงใบเสร็จเพื่อประกอบการพิจารณา หากสินค้าของคุณผ่านเงื่อนไขที่กำหนดจะมีการส่งพนักงานเพื่อรับสินค้าคืนที่หน้าบ้านของคุณ
 • ลูกค้ายังสามารถเลือกที่จะติดต่อ เพื่อเปลี่ยน  เคลม คืน สินค้าได้ที่ หน้าร้านสาขา Power Buy ใกล้บ้านคุณ
 • ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินไปยังบัตรเครดิตของคุณภายในระยะเวลาตามกฎหมาย นับตั้งแต่บริษัทได้รับแจ้งคืนสินค้าจากผู้ซื้อ อย่างไรก็ตามข้อมูลของรอบบิลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้า
 • ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่าน Internet banking, ATM, ชำระเงินปลายทาง หรือผ่านทาง Counter ของธนาคาร การคืนเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลาตามกฎหมาย นับตั้งแต่บริษัทได้รับแจ้งคืนสินค้าจากผู้ซื้อ

สำหรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้าใน Marketplace  (จะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าของฉันจำหน่ายโดยผู้ขายใน Marketplace?)

 • ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อเคลม คืน สินค้าได้ที่ Contact Center 1324 หรือ  ส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
  • เจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือ และ ให้คำแนะนำขั้นตอนในการเคลม คืน สินค้า  โดยเจ้าหน้าที่จะประเมินว่าการเคลม คืน สินค้าของคุณตรงตามเงื่อนไขข้างต้น และ เจ้าหน้าที่จะขอหลักฐานรูปภาพสินค้า รวมถึงใบเสร็จเพื่อประกอบการพิจารณา หากสินค้าของคุณผ่านเงื่อนไขการเคลม คืน ที่กำหนด จะมีการส่งพนักงานเพื่อรับสินค้าคืนที่หน้าบ้านของคุณ
 • ลูกค้าไม่สามารถเคลม คืน สินค้าที่หน้าร้านสาขา Power Buy
 • ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การคืนเงินไปยังบัตรเครดิตของคุณภายในระยะเวลาตามกฎหมาย นับต้งแต่บริษัทได้รับแจ้งคืนสินค้าจากผู้ซื้อ อย่างไรก็ตามข้อมูลของรอบบิลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการบัตรเครดิตของลูกค้า 
 • ในกรณีที่มีการชำระเงินผ่าน Internet banking, ATM, ชำระเงินปลายทาง   หรือผ่านทาง Counter ของธนาคาร การคืนเงินจะดำเนินการภายในระยะเวลาตามกฎหมาย นับตั้งแต่บริษัทได้รับแจ้งคืนสินค้าจากผู้ซื้อ

นโยบายการรับประกันสินค้า

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข ตามรายละเอียดด้านล่าง:

 • การรับประกันแตกต่างกันไปตามสินค้า  ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และ เงื่อนไขของผู้ลิต หรือ ผู้จำหน่าย แต่ละราย 
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้า มือถือ,แท็บเล็ต,กล้อง และ ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีจาก Apple, Samsung หรือ Sony ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่  Apple ICARE หรือ Samsung Online service หรือ Sony Service Tel 02-715-6100
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อบริการขยายระยะเวลาการประกันสินค้า Power Buy Extended Warranty กรุณาโทร 1324 เพื่อรับบริการรับประกันสิทธิพิเศษ
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งคำตัดสินของ บริษัท จะถือเป็นที่สิ้นสุด