logo_mobile
search
สาขา
บริการส่งสินค้าแบบด่วน (Express Delivery) (บริการนี้ไม่รองรับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้าใน Market Place)

 • ในกรณีที่ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก่อนเวลา 12.00 น. คำสั่งซื้อของท่านจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุในระหว่างเวลา 15.00 น. – 20.00น. (วันเดียวกัน). อย่างไรก็ตาม หากลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหลังจากเวลา 12.00 น. คำสั่งซื้อจะถูกจัดส่งในวันถัดไป
 • ค่าบริการส่งสินค้าแบบด่วน 150 บาท  บริการนี้ ใช้ได้เฉพาะกับพื้นที่เท่านั้น ดูพื้นที่ให้บริการ
 • บริการนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่จำหน่ายโดย Power Buy เท่านั้น  ไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าที่จำหน่ายโดยร้านค้าใน Marketplace

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจัดส่ง

 • ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนที่อยู่จัดส่ง เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าในระบบ โปรดตรวจสอบและดูรายละเอียดให้แน่ใจว่าท่านใส่ข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งที่ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อ
 • การจัดส่งระหว่างประเทศไม่สามารถใช้บริการได้ในขณะนี้
 • การจัดส่งไปยังพื้นที่ห่างไกล เช่น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และหมู่เกา ะอาจใช้เวลานานขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เพาเวอร์บายจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ
 • บริการจัดส่งอาจมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โปรดตรวจสอบนโยบายการจัดส่งก่อนทำการสั่งซื้อ
 • อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง ช่วงวันหยุดยาวหรือเทศกาล
 • การจัดส่งอาจเกิดความล่าช้า เนื่องจากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยหรืออุบัติเหตุ
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การติดตามสถานะคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า 1324 หรือ Email หาเราที่ [email protected] เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะคำสั่งซื้อ และ สถานะการจัดส่งสินค้าของท่าน


สาเหตุของการจัดส่งสินค้าล่าช้า

สาเหตุ ที่อาจทำให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า ได้แก่ : 

 • ที่อยู่ในการจัดส่งไม่ถูกต้อง
 • หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อไม่ถูกต้อง
 • พนักงานไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ 
 • ลูกค้าไม่อยู่ หรือ ไม่สามารถรับสินค้าได้ ในช่วงเวลาที่นัดหมาย     
 • ที่อยู่จัดส่ง ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ
 • เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการชำระเงิน
 • ปริมาณสต็อคของสินค้าไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
 • เกิดเหตุการณ์สุดวิสัย หรือ ภัยพิบัติ  ภัยธรรมชาติ