Power Buy
-  เมื่อซื้อทีวีเฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2562 - 1 กันยายน 2562 รับส่วนลดเพิ่ม 6% ทันทีเมื่อชำระเงินเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต Central The 1 เท่านั้น /ใน 1 ใบเสร็จจะต้องชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเพียงใบเดียวเท่านั้น / ทีวีบางรุ่นไม่สามารถรับส่วนลด On-top จากโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นเพิ่มได้ / สินค้าที่ราคาลงท้ายด้วย 4 และ 8 และสินค้าที่ได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าโครงการ งดร่วมรายการ
* สินค้าโปรโมชั่นอาจจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า