Power Buy
ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
ไมโครโฟน
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

ไมโครโฟน (Microphone)

เสียงที่ดีย่อมมาจากต้นแบบที่ดี แม้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่วางระบบไว้ในงานเสียง จะดีจะแพงเพียงไรแต่หากต้นแบบไม่ดีก็ไม่อาจจะทำให้เสียงที่ออกไปดีขึ้นมาได้ ในส่วนของระบบสัญญาณเสียงก็เช่นกัน เพียงแต่เครื่องเสียงประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ หลายส่วนเข้ามาประกอบกัน แต่จุดหนึ่งที่น่าพิจารณาคือต้นแบบ ใช่ว่าเอานักดนตรีฝึกหัดมาเล่นกับเครื่องเสียงดี ๆ แล้วจะทำให้เพลงๆ นั้นดี แน่นด้วยคุณภาพ และเอานักร้อง-นักพูดที่มีน้ำเสียงอุดมด้วยมนต์เสน่ห์ มาร้องมาพูดกับไมโครโฟนราคาถูกๆ แล้วจะทำให้คุณภาพเสียงของไมโครโฟนนั้นดีขึ้นได้ เพราะคุณภาพของเสียงย่อมขึ้นอยู่กับตัวรับเสียง ซึ่งในเครื่องเสียงเรียกว่า “ต้นแบบของเสียง”(Source) ไมโครโฟน คืออุปกรณ์ที่จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเสียงธรรมชาติหรือที่เรียกว่าพลังงานที่เป็นอะคูสติค (Acoustic) เป็นพลังงานไฟฟ้า รายละเอียดที่สำคัญของอุปกรณ์นี้อยู่ที่ว่าจะมีกี่คนที่เลือกใช้ได้ถูกต้อง เพราะอุปกรณ์ไม่ได้มีการสร้างมาแบบเดียวโดดๆ ได้มีการออกแบบมาเฉพาะงาน มีทิศทางของการรับเสียงที่แตกต่างกัน มีความถี่ตอบสนองที่แตกต่างกันออกไป มีลักษณะของการเน้นระดับเสียงที่ไม่เหมือนกัน และอื่นๆ อีกบางประการ

ชนิดของไมโครโฟน (Microphone)  

แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างวัสดุ แบ่งออกได้เป็น 6 ชนิด ด้วยกันคือ  

1) แบบคาร์บอน (Cabon mic) ทำจากผงถ่าน คุณภาพไม่ค่อยดี นิยมใช้กับเครื่องรับโทรศัพท์  

2) แบบคริสตัล (Crystal mic) ใช้แร่คริสตัลเป็นตัวสั่นสะเทือน ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่ทนต่อสภาพของอุณหภูมิและความชื้น ราคาถูก  

3) แบบเซรามิค (Ceramic mic) คล้ายแบบคริสตัล แต่มีความทนทานสูงกว่า นิยใช้ติดตั้งกับเครื่องยานพาหนะ  

4) แบบคอนเดนเซอร์ (Condenser mic) ใช้คอนเดนเซอร์ เป็นตัวสร้างความถี่ เพื่อทำให้เกิดสัญญาณขึ้น แต่ต้องอาศัยแบตเตอรี่ เป็นตัวช่วยในการทำงาน คุณภาพเสียงดี เบาเล็กกะทัดรัด  

5) แบบไดนามิค (Dynamic mic) ใช้ แม่เหล็กถาวร และมีขดลวด (moving coil) เคลื่อนไหวไปมาในสนามแม่เหล็ก ทำให้เกิดการเหนี่ยวนำ และเกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจร คุณภาพของเสียงดี มีความคงทน เหมาะที่จะใช้งานสาธารณะ  

6) แบบริบบอน (Ribbon mic) ใช้แผ่นอลูมิเนียมเบา บางคล้ายกับริบบิ้น จึงต้องอยู่ระหว่างแม่เหล็กถาวรกำลังสูง เมื่อคลื่นเสียงมากระทบกับแผ่นอลูมิเนียม จะสั่นสะเทือนและเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น มีราคาแพงแต่คุณภาพดีมาก มีความไวสูง แม้แต่เสียงหายใจ ลมพัด จะรับเสียงได้ เหมาะที่จะนำไปใช้ในห้องส่งวิทยุโทรทัศน์-บันทึกเสียง