Power Buy
ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
เครื่องเสียงประเภทอื่นๆ
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

เครื่องเสียงประเภทอื่น ๆ (Other Home Audio)

ก่อนจะรู้จักเครื่องเสียงประเภทอื่นๆ เราควรทำความรู้จักเครื่องเสียงก่อนว่า หมายถึงอะไร เครื่องเสียง คือเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณเสียง หรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการขยายเสียง ถ่ายทอดเสียง กระจายเสียง เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับสัญญาณภาพด้วย กล่าวคือ เครื่องเสียงเป็นอุปกรณ์เเสียงที่ทำงานโดยหลักการของ การผลิตซ้ำ, บันทึก หรือประมวลผลเสียง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ ไมโครโฟน (Microphones), เครื่องรับวิทยุ (Radio receivers), เครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง (AV Receivers),เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์หรือซีดี (CD players), เครื่องบันทึกเสียง (Audio recorders), เครื่องผสมสัญญาณ(Mixer), กลุ่มเอ็ฟเฟ็ค (Effects units)หรือ เครื่องประมวลสัญญาณ(Signal processor) ซึ่งรวมถึง อีควอไลเซอร์(Equalizer), เครื่องขยาย(Amplifiers) และ ลำโพง (loudspeakers) ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกันด้วย สายสัญญาณ(Signal Cable) ต่างๆ และเสียงที่เราได้ยินจะเป็นไปตาม องค์ประกอบระบบเสียง Audio system components

กล่าวโดยสรุป คือเครื่องเสียงระบบ Stereo เป็นลำโพงที่มีส่วนประกอบไม่ซับซ้อน จะขับเสียงแยกออกมาเพียง 2 ด้านซ้าย – ขวา มักใช้ในเครื่องเสียงขนาดเล็ก ส่วนระบบ Surround เป็นลำโพงที่มีระบบเสียงรอบทิศทางขึ้นอยู่กับจำนวนลำโพงที่มีตั้งแต่ 4 – 7 ลำโพงขึ้นไป (ปัจจุบันมีระบบเสียงที่มากกว่า 7.1 ส่วนใหญ่จะใช้ในโรงภาพยนตร์) และต้องการแหล่งกำเนิดเสียงที่รองรับกับระบบ Surround ด้วยเช่นกัน ลำโพงจึงจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขับเสียงได้ครบทุกมิติ

เครื่องเสียงประเภทอื่น ๆ มีดังต่อไปนี้
แบบใช้ทรานซิสเตอร์
เป็นแบบที่นิยมใช้แบบหนึ่งเพราะเบอร์ของทรานซิสเตอร์ที่จะมาใช้งานมีมาก สามารถเลือกและสามารถออกแบบวงจรได้กว้าง คุณภาพของเสียงดี อัตราขยายสูงและความผิดเพี้ยนต่ำ ปัญหาการซ่อมไม่ยุ่งยาก อะไหล่หาได้ง่ายและแบบดั่งเดิมที่ใช้กันมานาน รู้จักละใช้แพร่หลายทั่วไป จุดเด่นของเครื่องขยายแบบทรานซิสเตอร์ คือสามารถจัดคราสการขยายได้กว้าง เพิ่มอัตราการขยายได้งาย และราคาถูก

แบบใช้มอสเฟท
เป็นแบบที่เริ่มนำมาใช้ในวงจรขยายกำลังเมื่อไม่นาน ได้รับความนิยมอยู่ช่วงหนึ่ง ในปัจจุบันความนิยมในการใช้เพาเวอร์มอสเฟทลดลง ซึ่งอาจเป็นเพราะเพาเวอร์มอสเฟทที่ถูกสร้างมาใช้งานด้านการขยายเสียงมีไม่มากเบอร์ให้เลือกใช้งานน้อย ทำให้การออกแบบวงจร การเพิ่มอัตราขยาย การแก้ไขซ่อมแซมไม่กว้างและหาอะไหล่ยาก แต่มีข้อดีหลายข้อกว่าทรานซิสเตอร์ คืออัตราความผิดเพี้ยนต้ำกว่า สัญญาณรบกวนมีผลต่อการขยายน้อย มีความคงที่ในการทำงานต่ออุณหภมิสูงมาก มีความไวในการขยายสัญญาณสูง สามารถต่ออัตราขยายได้หลายภาค

แบบใช้ IC (INTERGRATED AMPLIFIER)
เป็นภาคขยายกำลังที่เพิ่มใความนิยมมากขึ้น โดยสร้างอุปกรณ์พวกทรานซิสเตอร์ มอสเฟส รวมอยู่ในตัว IC เพาเวอร์แอมป์ ข้อดีของภาคขยายกำลังแบบ IC คือ ประสิทธิภาพของวงจรขยายสูงกว่ามอสเฟท เพราะมีการต่อวงจรน้อยลงโดยรวมวงจรต่างๆสำเร็จภายในตัว IC เลย ความผิดเพี้ยนที่เกิดขึ้นก็ยิ่งลดลง สามารถเพิ่มระบบควบคุมการทำงานต่างๆได้มากขึ้น ให้การตอบสนองความถี่เสียงดี แต่มีข้อเสียคือการทำให้มีอัตราขยายสูงๆทำได้ยาก อะไหล่ในการซ่อมแซมก็อาจหายากเช่นกัน ดังนั้นการใช้ภาคขยายกำลังแบบ IC จึงใช้ได้ในกำลังปานกลาง ไม่ต้องการอัตราขยายสูงนัก และไม่นำไปใช้งานแบบต่อเนื่องนานๆ

อีกทั้ง เครื่องเสียงนั้นยังมีด้วยกันอีกหลายประเภท โดยอาจแบ่งตามลักษณะการทำงานได้ดังนี้

อุปกรณ์แหล่งสัญญาณ

เป็นอุปกรณ์ต้นสัญญาณ โดยอาจเป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเอง หรือรับสัญญาณจากคลื่นวิทยุก็ได้ เช่น เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ต เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม

อุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณ

ขยายสัญญาณ หรือแปลงสัญญาณ แล้วแต่การใช้งาน เช่น ปรีแอมปลิไฟเออร์, เพาเวอร์แอมปลิไฟเออร์, อีควอไลเซอร์, มิกเซอร์, เซอราวด์ซาวด์โปรเซสเซอร์

อุปกรณ์กระจายเสียง

เป็นส่วนท้ายสุดของระบบเครื่องเสียง เป็นตัวถ่ายทอดผลลัพธ์สุดท้ายออกมา ซึ่งก็คือ ลำโพง นั่นเอง

สิ่งที่สำคัญในเครื่องเสียงประเภทอื่นๆ อีกคงไม่พ้นเรื่องของระบบเสียง ซึ่งประกอบไปด้วย 2 แบบ คือ

ระบบเสียง Stereo

เป็นระบบเสียงขั้นพื้นฐาน (Basic) ภายในเครื่องเสียงประเภทต่างๆ จะประกอบไปด้วยลำโพงหลักด้านซ้าย – ขวา แยกจากกัน สามารถพบเห็นได้บ่อยในลำโพงคอมพิวเตอร์หรือลำโพงขนาดพกพา ซึ่งจะมีทั้งแบบ 2.0 Channel และ 2.1 Channel

ระบบเสียง Surround

เป็นระบบเสียงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งกว่า Stereo กล่าวคือมีทิศทางเสียงนอกจากลำโพงด้านซ้าย – ขวาแล้ว ยังมีทิศทางเสียงด้านหน้า – ด้านหลังเพิ่มขึ้นมาอีก การจะใช้ลำโพง Surround (output) จะช่วยขับเสียงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ครบทุกทิศทางตามแหล่งต้นกำเนิดเสียง (source) หรือเครื่องเล่นจะต้องรองรับระบบเสียง Surround ด้วย