Power Buy
ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
ชุดโฮมเธียเตอร์
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

ชุดโฮมเธียเตอร์ (Home Theater)

สถานที่ ที่ผู้คนใช้เวลาส่วนใหญ่เป็นที่พักพิงและเป็นพื้นฐานที่ให้ทั้งความอุ่นใจ ความสบายใจและความปลอดภัยทางกายคงไม่มีที่ใดดีไปกว่า “บ้าน” ด้วยความพร้อมของสถานที่ หากจะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงคนในบ้าน ให้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างพร้อมหน้า ย่อมจะสร้างความอบอุ่นแน่นแฟ้น พร้อมๆ กับการทำหน้าที่ช่วยผ่อนคลายความเคร่งเครียดจากงานที่ทำมาตลอดวัน... ดังนั้นจึงต้องอาศัยความบันเทิงที่สามารถรับชมได้จากที่บ้าน โดยอุปกรณ์ที่เรียกว่า “ชุดโฮมเธียเตอร์”

ชุดโฮมเธียเตอร์ คือ หนึ่งในระบบที่ใช้สร้างความบันเทิงในบ้านพักอาศัย โดยเน้นนำเสนอความบันเทิงดังกล่าว ในรูปแบบของภาพและเสียง คำว่าระบบ (System) คือการผสานรวมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน จึงจะสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามประสงค์ พื้นฐาน "ระบบ" ดังกล่าวประกอบไปด้วย แหล่งโปรแกรมทาง ภาพ และเสียง ที่ผ่านการแปรรูปให้สามารถนำมารับชมผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โฮมเธียเตอร์ เพื่อสร้างความบันเทิงในบ้าน แหล่งโปรแกรมทางภาพและเสียง ที่คุ้นเคยกันดี ยกตัวอย่างเช่น รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เกม เพลง วิทยุ ภาพถ่าย ฯลฯ โดยทั้งหมดได้รับการแปรสภาพให้อยู่ในรูปแบบ (Format) ที่สามารถรับชมในบ้านพักอาศัย โดยบันทึกในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โดยอาศัยหลักการทางดิจิทัล และ/หรือ อะนาล็อก) เพื่อความยืดหยุ่นในการรับชม แต่หลักการนี้ จำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์ในการแปลงข้อมูลกลับมาเป็นภาพ และเสียง เช่นเดียวกับสื่อต้นทาง

กล่าวคือ ชุดโฮมเธียเตอร์ คือลำโพงชนิดหนึ่งที่มีระบบเน้นการสร้างความบันเทิงในบ้านพัก เพื่อให้คุณและคนในครอบรู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะการดูภาพยนตร์ เล่มเกมส์ เป็นต้น แต่ทว่าวิธีการวางลำโพงให้ตรงตำแหน่งก็มีผลต่อเสียงที่ได้รับเช่นกัน ซึ่งในประกายแรกต้องรู้ก่อนว่า ชุดโฮมเธียเตอร์ที่ให้ระดับเสียงแบบเดียวกับภาพยนตร์มี 3 ระบบด้วยกัน ได้แก่

5.1 Surround sound
ระบบเสียง 5.1 ที่ดีจะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การรับฟังเสียงรอบทิศที่เต็มอิ่ม DVD และ Blu-ray™ Super Audio CDs (SACDs), broadcast TV และวิดีโอสตรีมมิ่งส่วนใหญ่ จะมีแหล่งเสียงที่อยู่ในฟอร์แมต 5.1

7.1 Surround sound
ข้ามมาที่ระบบเสียง 7.1 กันบ้าง ระบบนี้มีการพัฒนาช่องทางเดินเสียงเอฟเฟ็กซ์และเพิ่มบรรยากาศเสียงแบบ 3D เข้ามา Blu-ray Disc™ และระบบพรีเมี่ยมสตรีมมิ่ง จะใช้ฟอร์แมตเสียงที่ช่อง 7.1 (กับระบบเสียง 5.1 ก็ยังให้เสียงที่ใช้ได้)

9.1 Surround sound
ระบบเสียง 9.1 มีการเพิ่มลำโพงหน้าสูงเข้ามา เพื่อรองรับระบบ Dolby Pro Logic® IIz ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับคลื่นสัญญาณให้ดียิ่งขึ้น

เลือกระบบเสียงใหแหมาะกับความต้องการ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่าที่สุด เนื่องจากเสียงคือส่วนสำคัญสำหรับประสบการณ์ในการรับชมภาพยนตร์ เกิน 50% การจัดวางชุดเครื่องเสียงและระบบเสียงจึงมีผลเป็นอย่างมาก ให้คุณเลือกตำแหน่งการนั่งตรงกลางและหันลำโพงให้เอียงเข้าหาตำแหน่งที่นั่งปรับระดับลำโพงให้พอดีกับระดับหูขณะนั่ง (หากลำโพงเป็นแบบมีขาตั้ง)

การติดตั้งระบบเสียงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดห้องและตัวชุดเครื่องเสียงและระบบเสียงก่อน ซึ่งสามารถทำได้ ดังนี้

ปรับลำโพงให้พอเหมาะกับห้อง

ไม่มีห้องไหนที่จะตกแต่งเหมือนกันไปทุกอย่าง เพื่อให้ได้ประสบการณ์จากระบบเสียงที่ดีที่สุด คุณต้องทำการปรับจูนเสียงและเตรียมห้องโดยรวมให้พร้อมสำหรับการติดตั้งระบบเสียงเสียก่อนและนี้คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆจากเรา

เคลียร์พื้นที่ให้โล่ง

เคลียร์พื้นที่ระหว่างลำโพงและตำแหน่งที่นั่งให้โล่ง หากคุณนั่งแล้วมองไม่เห็นลำโพง นั้นหมายถึงสัญญาณเสียงกำลังถูกขวาง เสียงที่ได้จะไม่เต็มคุณภาพเท่าที่ควร

ทดสอบเสียง

ลองทดลองหรือเล่นกับฟังก์ชั่นในการปรับเสียงแบบต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ เพื่อดูคุณภาพเสียงที่ได้ และหลังจากฟังเสียงที่ปรับแล้วก็อย่าลืมปรับตำแหน่งพื้นที่เพื่อให้ได้เสียงที่มีคุณภาพสูงสุด

ห้องสไตล์อะคูสติก

ปรับห้องเพื่อให้ได้เสียงที่มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ได้ด้วยการประดับตกแต่งผนังห้องและพื้นห้องโล่งๆ ด้วยพรมหรือของประดับผนัง