Power Buy

ZeRound2 HR

 สปอนต์อย่างเป็นเอกลักษณ์ ควบคุมผ่านคำสั่งเสียงสัมผัสการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เดินทางไปสถานที่ต่างๆแบบชิวๆ รับสายพร้อมพูดคุย ไม่ต้องง้อมือถือ