Power Buy
ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
อุปกรณ์เสริมโดรน
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

อุปกรณ์เสริมโดรน (Drone Accessories)

การที่จะเลือกซื้อโดรนและอุปกรณ์เสริมโดรนซักตัว เพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันนั้น บางครั้งอาจจะเป็นการยากซักนิด สำหรับคนที่ไม่เคยมีความรู้ในด้านนี้มาก่อน เช่นเดียวกันกับการนำโดรนหรืออุปกรณ์เสริมโดรนขึ้น สิ่งที่ควรคำนึงเป็นอันดับแรกเลย คือความปลอดภัย ให้ถือว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตาม และการนำโดรนขึ้นบินนั้น ก็จะมีข้อปฏิบัติเพื่อความปลอยภัยต่อตนเอง บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินในบริเวณโดยรอบที่นำโดรนและอุปกรณ์เสริมโดรนขึ้นบิน ดังนั้น วันนี้ทางเพาเวอร์บายออนไลน์จึงขอเสนอข้อแนะนำในการนำโดรนและอุปกรณ์เสริมโดรนขึ้นบินให้ปลอดภัย และเพลิดเพลิน

สภาพแวดล้อมในการใช้งาน ก่อนที่จะนำโดรนขึ้นบิน ควรตรวจสอบสถานที่บริเวณที่จะนำโดรนขึ้นบินก่อนว่ามีสิ่งกีดขวางการบินมากน้อยแค่ไหน มีอะไรบ้างที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบินของ หากเป็นไปได้ควรนำโดรนขึ้นบินในพื้นที่โล่งที่ไม่มีตึกสูงหรือต้นไม้ใหญ่ เสาไฟฟ้า เสาสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการบินโดรนของ อาจจะบินไปชนสิ่งกีดขวางเหล่านั้นจนทำให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ตรวจเช็คปริมาณแบตเตอรี่ เนื่องแบตเตอรี่ถือเป็นหัวใจหลัก และเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนโดรน และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งก่อนที่จะนำโดรนขึ้นบินทุกครั้ง ควรตรวจเช็คปริมาณแบตเตอรี่และอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณแบตเตอรี่ของตัวโดรน รีโมทคอนโทรล สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม และพร้อมนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้การบินโดรนของมีความปลอดภัยมากขึ้น

ตรวจสอบการจับสัญญาณดาวเทียม GPS ก่อนที่จะนำโดรนขึ้นบินทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าโดรนของตรวจพบสัญญาณดาวเทียม GPS หรือไม่ หากโดรนของจับสัญญานดาวเทียม GPS ไม่เสถียร สัญญานขาดหาย ระบบควบคุมการบินอาจจะไม่สามารถระบุตำแหน่งของตัวโดรนได้ ดังนั้น ขอแนะนำให้นำโดรนขึ้นบินได้ก็ต่อเมื่อโดรนของตรวจจับสัญญานดาวเทียม GPS ได้โดยมีแถบสัญญานอย่างน้อยสี่ขีดเพื่อให้สัญญานไม่ขาดหายระหว่างที่ทำการบินอยู่ เป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

นำโดรนขึ้นบินให้อยู่ในระยะสายตา ในขณะที่ทำการบินโดรนอยู่นั้น ควรบินให้อยู่ในระยะสายตาที่สามารถมองเห็นตัวโดรนได้ ไม่ควรบินโดรนออกนอกระยะสายตา เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โดรนของบินไปชนสิ่งกีดขวางหรือบินตกลงมาให้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการบังคับโดรนโดยมองผ่านหน้าจอแสดงผลเพียงอย่างเดียวเป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้ประสบการณ์มากพอในการควบคุมโดรน

ตรวจเช็คระบบเข็มทิศ ก่อนที่จะนำโดรนขึ้นบินทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มทิศได้รับการปรับเทียบให้ตรงตามทิศทาง ที่ถูกต้องแล้ว และในขณะที่นำโดรนขึ้นบิน ควรบินให้ห่างจากพื้นที่ที่มีสนามแม่เหล็กที่รุนแรง เพื่อป้องกันไม่ให้เข็มทิศทำงานผิดปกติ เนื่องจากเข็มทิศอาจถูกรบกวนจากสนามแม่เหล็กจนทำให้ไม่สามารถบอกทิศทางที่ถูกต้องได้

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ก่อนที่จะนำโดรนขึ้นบินสิ่งสำคัญที่ไม่ควรลืมเลย คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของพื้นที่ที่จะทำการบินโดรนหรือไม่ พื้นที่ที่จะทำการบินโดรนเป็นพื้นที่เขตหวงห้ามหรือต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนทำการบินโดรนหรือไม่ ควรตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ให้แน่ใจก่อนที่จะทำการบินโดรนทุกครั้ง เพื่อป้องกันปัญหาหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับและอาจส่งผลกระทบกับบุคคลอื่น

ปิดเครื่องด้วยวิธีที่ถูกต้อง เมื่อใช้งานโดรนเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องนำโดรนลงจอดและทำการปิดเครื่อง ซึ่งวิธีการปิดเครื่องที่ถูกต้องนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ เมื่อนำโดรนลงจอดแล้ว ให้ทำการปิดเครื่องที่ตัวโดรนก่อนเพื่อให้โดรนหยุดทำงาน จากนั้นให้ทำการปิดรีโมทคอนโทรล ถอดเก็บชุดใบพัด สายเคเบิล และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ จัดใส่กระเป๋าให้เรียบร้อย และควรทิ้งให้แบตเตอรี่คลายความร้อนก่อน