เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
เครื่องทำอาหารอเนกประสงค์
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

Slow & Multicooker

There must be some time that you would like to create your signature dish, but find it to be too complicated. You may be tired of handling different kitchen appliance and complex cooking procedures. Various solutions to this problem are now available to make it easier for you to cook. One of such solutions is slow & multi-cooker that can reduce many steps of cooking into one. When you have a slow & multicooker, cooking becomes much easier than ever before.

Sharp KN-H24XA Waterless Automatic Cookware makes it easy to cook a delicious meal

Sharp KN-H24XA Waterless Automatic Cookware comes with a capacity of 2.4 liters. Waterless cooking gets the best out of the ingredients' original flavor and nutrients. It leaves more nutrients from the ingredients! Because it works by using moisture contained in the ingredients, it retains more antioxidant nutrients such as vitamin C and folic acid compared to conventional cooking. Using the Pre-set timer cooking, the appliance can complete cooking according to the pre-set time (maximum of 12 hours) while keeping the best temperature without spoiling the food.
 
Eat healthily with LACOR, food steamer 69121

LACOR 1000 W food steamer 69121 allows you to be creative with your food for any house parties or special occasions. With 1000 W of power, you can cook your food healthily without using the oil. It is easy to use and maintain. The three tiers can fit the whole fish at the bottom and vegetables on top. You can remove the component easily for cleaning. The product receives manufacturing standard to certify its durability and long product life at an affordable price.

Panasonic NF-M15P slow cooker, easy to use, for a modern lifestyle

Panasonic NF-M15P slow cooker will make it easier to brew Chinese medicine and healthy food. This slow cooker comes with various features that fit a modern lifestyle. Panasonic NF-M15P slow cooker comes with a beautiful granite design that is suitable for your kitchen. It can be used to braise your food or brew Chinese medicine. The capacity is 1.5 liters using 210 - 230 W. The lid is made of heat resistant glass. The appliance has a switch on the side to turn on and off with a light showing the status. It is safe to hold the cooker with two handles on the side. The product receives International Trusted Brand Award recently as well.

Mamaru Multicooker MR-1706 for sukiyaki & barbecue, affordable, well worth, and easy to use

Mamaru Multicooker MR-1706 for sukiyaki & barbecue lets you enjoy a small family gathering or party with friends. Available in 2.5 liters of capacity for sukiyaki, BBQ, grill, fry, stir-fry, boil, steam and so on. Different heat level can be adjusted. The pan for grilling is NON-STICK, preventing your food from sticking to the pan and becomes easy to clean. With power up to 220 volts and 50 hertz, the pan can be heated up instantly. Enjoy and have fun with every meal you cook with this multicooker. Besides these products, Power Buy also has more options for the slow & multicooker.