Power Buy

ขั้นตอนการซ่อมตู้เย็น

  • ตรวจเช็คตู้เย็น อุณหภูมิความเย็นในห้องแช่
  • เช็คระบบหล่อลื่นของพัดลม (คอยล์ร้อน)
  • ตรวจเช็คความเย็นด้วยเครื่องวัด เช็คระบบไฟฟ้าและ เบรคเกอร์
  • ตรวจเช็คปริมาณน้ำยาแอร์
  • ตรวจเช็คการทำงานของคอมเพรสเซอร์
  • ตรวจเช็คอุปกรณ์ capacitor ของตู้เย็นและชุดควบคุมอุณหภูมิ(Timer)
  • ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า แผงวงจรและทดสอบเครื่อง


เงื่อนไขและข้อกำหนดการซ่อมตู้เย็นที่บ้านลูกค้า
ลูกค้าสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ซ่อมตู้เย็นได้ที่ Contact Center เบอร์ 02-904-2000 ทุกวัน ตั้งแต่
เวลา 08:00-22:00 น.หรือติดต่อเพาเวอร์บายทุกสาขา หรือ ติดต่อเรา
บริษัทฯจะทำการลงตารางนัดหมายของลูกค้าในระบบ และสอบถามรายละเอียดเครื่อตู้เย็น สถานที่ติดตั้ง อาการเสียเบื้องต้นโดยเจ้าหน้าที่บันทึกรายละเอียด และยืนยันนัดหมาย

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์งดการบริการซ่อมตู้เย็น หากสภาพเครื่องเสียหายมากหรือที่สิ่งแตกหักลูกค้าชำระค่าบริการ
และค่าเดินทาง เมื่อช่างได้เข้าแก้ไขเครื่องของท่าน เรียบร้อยแล้ว ค่าบริการและค่าเดินทางตามตารางแนบ การซ่อม
เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยช่างเพาเวอร์บาย 

ตารางค่าบริการค่าซ่อมตู้เย็น

การซ่อม

ราคา

การคิดค่าเดินทาง
กรุงเทพ และเขตปริมณฑล (บาท)

กทม และปริมณฑล

นอกเขตบริการ

แก้ไข ระบบไฟฟ้าcapacitor

600บาท/เครื่อง

250 บาท/ครั้ง

โทรสอบถามรายละเอียดเพื่อแจ้งซ่อม

ซ่อมเครื่องและทำระบบน้ำยา

800บาท/เครื่อง