Power Buy

OTHERS 1500VA ADVICE ULTRASINE Advice Online สีดำ

9%
฿5,650
฿6,230
ประหยัด ฿580
ราคานี้ตั้งแต่ 06/07/2022 ถึง 31/07/2022
ราคานี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อทางออนไลน์เท่านั้น
จำหน่ายโดย : Advice Online
ใช้คะแนนได้สูงสุด
5650 คะแนน
เปรียบเทียบ
  รายการโปรด

เลือกการจัดส่ง

เคอรี่

ส่งถึงมือภายใน 3 วัน กทม. / 5 วัน ต่างจังหวัด

ฟรี
รายละเอียดสินค้า

Advice Ultra เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง

สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอตโนมัติ

ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ

มีช่อง USB สำหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ พร้อม Software control

แชร์    
ข้อมูลสินค้า
คุณลักษณะ
การจัดส่งสินค้า
รีวิว
9%

OTHERS 1500VA ADVICE ULTRASINE Advice Online สีดำ

รายละเอียดสินค้า

Advice Ultra เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง

สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอตโนมัติ

ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ

มีช่อง USB สำหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ พร้อม Software control

แชร์    
ข้อมูลสินค้า
คุณลักษณะ
การจัดส่งสินค้า
รีวิว

รายละเอียดสินค้า

Advice Ultra เป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) คุณภาพสูง

สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำเสมอโดยอตโนมัติ

ช่วยขจัดปัญหาของระบบไฟฟ้า เช่น ไฟตก ไฟเกิน ไฟกระชาก ไฟกระพริบ และไฟดับ

มีช่อง USB สำหรับเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร์ พร้อม Software control

สามารถตังค่าสั่งการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ อัตโนมัติได้

UPS ที่ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO89001-2015

มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1291-254

สหรบใชงานกบคอมพิวเตอร์ ตู้สาขาโทรศัพท์ อุปกรณ์สือสารและเครื่องมืออิเลคทรอนิกส์

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆ อันเนื่องจากข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและโปรโมชั่นโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

฿5,650
฿6,230
ประหยัด ฿580
ราคานี้ตั้งแต่ 06/07/2022 ถึง 31/07/2022
ราคานี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อทางออนไลน์เท่านั้น
จำหน่ายโดย : Advice Online
ใช้คะแนนได้สูงสุด
5650 คะแนน
เปรียบเทียบ
  รายการโปรด

เลือกการจัดส่ง

เคอรี่

ส่งถึงมือภายใน 3 วัน กทม. / 5 วัน ต่างจังหวัด

ฟรี