Power Buy

การรับประกันสินค้าและซื้อประกันเพิ่ม


นโยบายการรับประกันสินค้า

เพาเวอร์บาย จัดจำหน่ายสินค้าของแท้ ที่มีการรับประกันจากแบรนด์ผู้ผลิต โดยลูกค้าเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 7 วัน นับจากวันรับสินค้า หากตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวมาจากการขนส่งและการผลิต โดยสามารถส่งอีเมลพร้อมหลักฐานและเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจาก เพาเวอร์บาย มาที่ powerbuycontactcenter@powerbuy.co.th หรือโทร Contact Center 1324  

 • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในกลุ่มมือถือ/แท็บเล็ต, กล้อง และ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ/แก็ตเจ็ต ของแบรนด์ที่กำหนด เช่น Apple, Samsung หรือ Sony
 • กลุ่มโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, กล้อง และ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ/แก็ตเจ็ต ยี่ห้อ Apple และ Samsung ที่พบปัญหามาจากการผลิต สามารถเข้าศูนย์บริการ ICARE ของ Apple ตรวจสอบศูนย์บริการ ICARE คลิกที่นี่และศูนย์บริการ Samsung ตรวจสอบศูนย์บริการ Samsung คลิกที่นี่ และศูนย์บริการ Sony ตรวจสอบศูนย์บริการและเงื่อนไขแบรนด์ Sony คลิกที่นี่ หรืิอโทร 02-715-6100
 • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 • กรณีลูกค้ามีซื้อบริการประกันอุ่นใจร่วมด้วย โปรดโทร 1324 กรณีต้องการเคลมสินค้า หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด

นโยบายการรับประกันการติดตั้ง 180 วัน

 • รับประกันการติดตั้งภายใน 180 วัน ประเภทสินค้าทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้าฝาหน้า เครื่องปรับอากาศ โดยจะรับประกันการติดตั้งสินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งเช่นตัวสินค้า สายไฟ และเบรคเกอร์ที่ติดตั้งเพิ่ม เป้นต้น สามารถศึกษามาตรฐานการติดตั้งของเพาเวอร์บายเพิ่มเติมได้ที่นี่
 • รับประกันการติดตั้งสินค้าที่พนักงาน Power Buy ติดตั้งเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการติดตั้งจากช่างของลูกค้าหรือ การติดตั้งเอง ( ลูกค้าหรือการแก้ไขดัดแปลงเอง)
 • การรับประกันติดตั้ง สินค้าที่ซื้อจากร้านพาวเวอร์บายหรือเพาเวอร์บายออนไลน์ โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอเคลมการติดตั้งได้ที่เพาเวอร์บายทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1324
 • บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
 • กรณีลูกค้ามีซื้อบริการประกันอุ่นใจร่วมด้วย โปรดโทร 1324 กรณีต้องการเคลมสินค้า หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด