Power Buy

 

ขั้นตอนที่ 1

  ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าค้าผ่านเว็บ www.powerbuy.co.th แล้วนำสินค้าใส่รถเข็น

 

ขั้นตอนที่ 1

  ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าค้าผ่านเว็บ www.powerbuy.co.th แล้วนำสินค้าใส่รถเข็น

 


 

ขั้นตอนที่ 2

  เมื่อคลิกที่ปุ่มจ่ายเงินลูกค้าสามารถเลือกบริการ Click &Reserveเพียงคลิกในช่อง "เลือกรับที่สาขา" โดยสังเกตุที่หัวข้อตัวเลือกการจัดส่งด้านขวามือ

 

ขั้นตอนที่ 2

  เมื่อคลิกที่ปุ่มจ่ายเงินลูกค้าสามารถเลือกบริการ Click &Reserveเพียงคลิกในช่อง "เลือกรับที่สาขา" โดยสังเกตุที่หัวข้อตัวเลือกการจัดส่งด้านขวามือ

 


 

ขั้นตอนที่ 3

  เลือกสาขาของเพาเวอร์บายทุกสาขาทั่วประเทศที่ต้องการรับสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกระบุสาขาที่จะไปรับสินค้าได้ ซึ่งสินค้าจะจัดส่งไปถึงสาขาภายใน 2-7 วันทำการ นับจากวันและเวลาที่ลูกค้าทำรายการบนเว็บสำเร็จ และรายละเอียดของแต่ละสาขาจะระบุแจ้งในอีเมลให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใในการไปรับสินค้า (ศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้จากเงื่อนไขในการให้บริการ)

 

ขั้นตอนที่ 3

  เลือกสาขาของเพาเวอร์บายทุกสาขาทั่วประเทศที่ต้องการรับสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกระบุสาขาที่จะไปรับสินค้าได้ ซึ่งสินค้าจะจัดส่งไปถึงสาขาภายใน 2-7 วันทำการ นับจากวันและเวลาที่ลูกค้าทำรายการบนเว็บสำเร็จ และรายละเอียดของแต่ละสาขาจะระบุแจ้งในอีเมลให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใในการไปรับสินค้า (ศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้จากเงื่อนไขในการให้บริการ)

 


 

ขั้นตอนที่ 4

  เลือกตัวเลือก "จองออนไลน์ แล้วจ่ายเงินพร้อมรับของที่สาขา"จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ซื้อและชื่อที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน จากนั้นคลิก"ทำรายการ"

 

ขั้นตอนที่ 4

  เลือกตัวเลือก "จองออนไลน์ แล้วจ่ายเงินพร้อมรับของที่สาขา"จากนั้นกรอกข้อมูลผู้ซื้อและชื่อที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน จากนั้นคลิก"ทำรายการ"

 


 

ขั้นตอนที่ 5

  ระบบจะพาไปยังหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ และส่งอีเมลยืนยันโดยแจ้งจะแจ้งข้อมูลขั้นตอนการไปรับสินค้าที่สาขาของเพาเวอร์บายซึ่งสินค้าจะจัดส่งไปถึงสาขาภายใน 2-7 วัน ภายหลักจากที่ลูกค้าทำการบนเว็บสำเร็จ ทั้งนี้เมื่อสินค้าพร้อมส่งมอบแล้ว จะมีการจัดส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าเข้าไปรับที่สาขาลูกค้าต้องชำระเงินกับพนักงานที่สาขา ก่อนรับของ

 

ขั้นตอนที่ 5

  ระบบจะพาไปยังหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ และส่งอีเมลยืนยันโดยแจ้งจะแจ้งข้อมูลขั้นตอนการไปรับสินค้าที่สาขาของเพาเวอร์บายซึ่งสินค้าจะจัดส่งไปถึงสาขาภายใน 2-7 วัน ภายหลักจากที่ลูกค้าทำการบนเว็บสำเร็จ ทั้งนี้เมื่อสินค้าพร้อมส่งมอบแล้ว จะมีการจัดส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าเข้าไปรับที่สาขาลูกค้าต้องชำระเงินกับพนักงานที่สาขา ก่อนรับของ

 


เงื่อนไขข้อกำหนดการใช้บริการ Click & Reserve

 • บริการส่งแบบไปรับเองที่สาขา ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ www.powerbuy.co.th จากนั้นลูกค้าสามารถเลือกระบุ สาขาที่จะไปรับสินค้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งสินค้าจะจัดส่งไปถึงสาขาภายใน 2-7 วันทำการ นับจากวันและเวลาที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ
 • สำหรับบริการ Click & Reserve ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ณ สาขาที่ระบุในขั้นตอนการสั่งซื้อเท่านั้น
 • ระบบจะส่งอีเมลให้ลูกค้ารับทราบเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการไปรับสินค้า โดยวันและเวลาทำการนี้จะกำหนดตามการบริการของแต่ละสาขาที่ลูกค้าระบุเลือกไปรับสินค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามเปลี่ยนสาขาที่เลือกรับสินค้าเมื่อสินค้าถึงที่สาขาแล้ว
 • ลูกค้าจะได้รับอีเมลหรือ SMS แจ้งเตือนเพื่อนำมายืนยันในการรับสินค้าที่สาขา ซึ่งลูกค้าต้องพิมพ์อีเมลหรือแสดงอีเมลหรือ SMS ผ่านทางมือถือกับเจ้าหน้าที่ของสาขาในการเข้ารับสินค้าเท่านั้น พร้อมทั้งต้องยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประจำตัวที่ราชการออกให้ (ตัวจริงเท่านั้น) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
 • สำหรับบริการ Click & Collect และ Click & Reserve ลูกค้ามีเวลาในการมารับสินค้าที่สาขาภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลหรือ SMS แจ้งยืนยันการรับสินค้า(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าคืนคลัง และยกเลิกรายการสั่งซื้อ หากเกินระยะเวลาที่กำหนด) หากสาขาดำเนินการตรวจสอบถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าที่จุดบริการ พร้อมให้ลูกค้าเซ็นรับในเอกสารฯ เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป
 • สำหรับบริการ Click & Reserve ท่านสามารถชำระโดยเงินสด บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต โดยท่านสามารถสอบถามโปรโมชั่นได้ที่สาขาที่ไปรับสินค้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดร่วมรายการรูดเต็มลดเพิ่ม ทุกรายการ 
 • สำหรับบริการ Click & Reserve บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมโปรโมชั่นใช้คะแนน The 1 เพื่อแลกส่วนลด แต่สามารถสะสมคะแนนได้ตามปกติ นอกจากนี้สามารถใช้คะแนนเพื่อเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการส่วนลดโดยใช้ Gift Card หรือ Gift Voucher (เงื่อนไขตามรายละเอียดของบัตรนั้นๆ)
 • สินค้าทุกรายการที่ "เลือกรับที่สาขา"  ไม่มีบริการติดตั้งทุกกรณี หากท่านมีความประสงค์รับสินค้าชิ้นนี้ พร้อมบริการติดตั้งตามมาตรฐานของเพาเวอร์บาย กรุณาติดต่อขอรับบริการติดตั้งเพิ่มเติม ได้จากพนักงานสาขาที่ท่านเข้ารับสินค้า  และชำระ ค่าบริการติดตั้งในภายหลัง
 • บริการแบบ “เลือกรับที่สาขา” บริการฟรี ไม่คิดค่าบริการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ Click & Reserve สำหรับสินค้าแบรนด์ Apple ทุกชนิด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า