logo_mobile
search
สาขา
รวมโปรโมชั่น

การชำระค่าสินค้า


การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

 • ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Visa, Master Card, JCB ผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยผ่านทาง Payment gateway ของผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต
 • ลูกค้าจะถูกถามรหัส One-Time-Password (OTP) ระหว่างการดำเนินการ โดยท่านจะได้รับ OTP ที่เบอร์มือถือที่ท่านได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการบัตรเครดิต/เดบิต
 • บริษัทดูแลข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับและดูแลรักษาอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านระบบ SSL (Secure Socket Layer) ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตตรงไปยังระบบเซฟอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร โดยจะไม่มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตไว้ที่ระบบเซิฟเวอร์ของเว็บไซต์แต่อย่างใด
 • หากคุณไม่สามารถใช้บัตรชำระเงินได้ อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุเช่น ยอดเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ หรือคุณยังไม่ได้เปิดใช้งานบัตรนั้นๆกับธนาคาร กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคารเพื่อแจ้งปัญหาในการใช้งานดังกล่าว
 • เมื่อคุณชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คำยืนยันการสั่งซื้อจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ หากคุณไม่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อทางอีเมล อาจเป็นเพราะขณะทำรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือสัญญานอินเทอร์เน็ตขัดข้อง กรุณาลองทำการสั่งซื้ออีกครั้ง หากคุณมีข้อสงสัยในการชำระเงิน กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสอบถามสถานะการสั่งซื้อของคุณที่นี่  หรือโทร 1324
 • ในกรณีที่มีการคืนเงินให้แก่ลูกค้า จะเป็นไปตามกรณีดังต่อไปนี้
  • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงินแบบบริการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery)

 • สงวนสิทธิ์การรับเงินสด สำหรับสินค้าชิ้นละ 300 - 30,000 บาท สินค้าที่ราคาต่ำกว่า 300 บาท ไม่สามารถรับบริการชำระเงินปลายทางได้ จำกัดยอดสั่งซื้อสูงสุด 100,000 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ
 • หากเป็นสินค้าที่ต้องติดตั้ง กรุณาศึกษาค่าบริการส่งจากตารางด้านบนร่วมด้วย หรือกรุณาติดต่อ Call Center 1324 เพื่อสอบถามค่าบริการก่อนการซื้อสินค้าทุกครั้ง
 • จัดส่งวันจันทร์ – อาทิตย์ (โดยขอสงวนสิทธิไม่จัดส่งในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ)
 • ลูกค้าจะได้รับการโทรศัพท์นัดหมายการจัดส่งสินค้าจากพนักงานจัดส่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ในขั้นตอนซื้อสินค้า
 • ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวันนัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถเลื่อนส่งได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันทีได้ทำการระบุในขั้นตอนสั่งซื้อ และไม่สามารถเลื่อนเป็นบางรายการสินค้าได้ (ต้องเลื่อนทุกสินค้าพร้อมกันในคำสั่งซื้อนั้นๆ)
 • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 • ลูกค้าต้องเตรียมเงินสดให้พอดีกับยอดชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเป็นเงินสดเท่านั้น ไม่รับชำระด้วยบัตรเครดิตหรือการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต้องทำการจ่ายค่าสินค้าก่อนเปิดหีบห่อสินค้า และก่อนการติดตั้งทุกครั้ง
 • สินค้าที่ติดตั้งไปแล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี
 • หากสินค้าที่ติดตั้งไปแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ ลูกค้าไม่สามารถทำการคืนเงินได้ทันทีที่หน้างาน ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้ากับทางผู้ขนส่งและช่างที่ติดตั้ง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าของ Power Buy Online ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ทีมบริการลูกค้าที่ 1324 เวลา 8.00 น.-22.00 น.หรือทางอีเมล [email protected]
 • หากสินค้าที่ติดตั้งไปแล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ที่หน้างาน ทางเพาเวอร์ บาย จะไม่คิดค่าบริการจัดส่งส่วนเกิน
 • หากสินค้าที่ติดตั้งไปแล้ว ยังอยู่ในประกัน 7 วัน สินค้ามีปัญหา ลูกค้าต้องการคืนสินค้า เพาเวอร์บายจะคืนเงินส่วนของค่าสินค้าให้เท่านั้น ไม่สามารถคืนค่าจัดส่งให้ได้ เนื่องจากค่าจัดส่งนั้น ถูกคิดแยกเป็นค่าบริการในรอบแรกแล้ว
 • หากสินค้าที่ติดตั้งไปแล้ว ยังอยู่ในประกัน 7 วัน สินค้ามีปัญหา ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้า เพาเวอร์บายยินดีให้บริการนำสินค้าเปลี่ยนจัดส่งให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ
 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้ากับทางผู้ขนส่งและช่างที่ติดตั้ง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้าของ Power Buy Online ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ทีมบริการลูกค้าที่ 1324 เวลา 8.00 น.-22.00 น.หรือทางอีเมล [email protected]
 • บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับสินค้าชิ้นเล็กที่ไม่ต้องติดตั้ง บริการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาสและตามเกาะต่างๆ ) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดย ทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
 • สำหรับสินค้าชิ้นใหญ่ที่ต้องการการติดตั้งและไม่ติดตั้ง  ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการชำระเงินปลายทางและบริการจัดส่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาสและตามเกาะต่างๆ )
 • สินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นระยะเวลาประมาณการ
 • เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดนโยบายการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ
 • การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่สั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ลูกค้าอาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ อนึ่งระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันเทศกาลต่างๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงินผ่าน ATM เคาน์เตอร์ธนาคาร อินเทอร์เน็ต/โมบาย แบงค์กิ้ง หรือเคาน์เตอร์เซอวิส

 • ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการจ่ายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เอทีเอ็ม อินเทอร์เน็ต/โมบาย แบงค์กิ้ง ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับอีเมลยืนยันสั่งซื้อ (ในบางกรณีเช่น โปรโมชั่น Deal of the Day หรือโปรโมชั่นอื่นตามแต่ระบุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลดระยะเวลาเป็น 1 ชั่วโมง และเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจ่ายเงินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าต่อเมื่อเมื่อระบบตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าแล้ว

วิธีการจ่ายบิล

เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ระบบจะสรุปข้อมูลการสั่งซื้อของท่านพร้อมให้พิมพ์ใบอ้างอิง ให้ท่านนำใบอ้างอิงดังกล่าว ใบจ่ายบิลด้วยวิธีต่อไปนี้

สแกน

สามารถสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดโดยระบบ mobile banking ที่ท่านมีบัญชีอยู่

พิมพ์รายการ

สามารถพิมพ์ใบชำระเงินนี้และนำไปชำระเงินได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวก

แสดงรายการอ้างอิง

แสดงหมายเลขอ้างอิงที่ธนาคารหรือเคาร์เตอร์บริการ