Power Buy

ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ แต่ถ้าให้แน่ซื้อแอร์ต้องดูที่ฉลาก

เครื่องปรับอากาศนั้นถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอัตราการใช้ไฟสูงเป็นอันดับต้นๆภายในบ้าน ทำให้ในการการเลือกซื้อแอร์ซักเครื่อง นอกจากประสิทธิภาพในการทำความเย็นแล้ว ความสามารถในการประหยัดไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน การมองหาฉลากมอก.และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จึงเป็นวิธีง่ายๆที่หลายคนเลือกใช้กัน เพราะเป็นการการันตีถึงความประหยัด และคุณภาพของสินค้า ซึ่งทางเพาเวอร์บายนั้นเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้คัดสรรเครื่องปรับอากาศคุณภาพดีมากมายหลายรุ่นที่มีฉลากมอก. พร้อมกับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ตามมาตรฐานสากลให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าว่าจะไดัรับสินค้าที่ดี และมีคุณภาพ โดยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทราบถึงความหมาย และความสำคัญของฉลากทั้ง 2นี้คืออะไร วันนี้ทางเพาเวอร์บายจึงขออนุญาตนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับฉลากมอก. และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร มีรายละเอียดส่วนไหนที่สำคัญ และจะมีประโยชน์ต่อเราอย่างไร
ฉลาก มอก. คืออะไร
มอก. (Thai Industrial Standard) : มอก. เป็นคำย่อมาจาก "มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" 
หมายถึงข้อกำหนดที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด โดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและจัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายในมอก.แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติที่สำคัญ ประสิทธิภาพของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบเป็นต้น โดยที่เพาเวอร์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลุกค้าเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด โดยสินค้าทุกชิ้นที่เพาเวอร์บายได้รับฉลากมอก.มาอย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ดังนี้

1) ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และ สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้

2) ในกรณีที่ชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ทดแทนกันได้ วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ

3) ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน
ฉลากประหยัดไฟฟ้า คืออะไร
ฉลากประหยัดไฟฟ้า เป็นฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ และประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสมและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว โดยฉลากประหยัดไฟนี้จะมีระดับความประหยัดตั้งแต่เบอร์ 1 ถึง เบอร์ 5 ซึ่งเบอร์ 5 หมายถึง “ระดับการประหยัดไฟที่มากที่สุด”
รายละเอียดที่ควรรู้ในฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5

1.) ประเภทของการทดสอบประสิทธิภาพ

ก่อนที่จะได้รับฉลากเบอร์ประหยัดไฟเบอร์5เครื่องปรับอากาศจะถูกทดสอบประสิทธิภาพในการประหยัดไฟโดยแบ่งตามชนิดของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งในปัจจุบันการทดสอบประสิทธิภาพจะแบ่งออกเป็น2ประเภท ได้แก่

-การทดสอบแบบ SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)

จะทดสอบกับแอร์ที่มีเทคโนโลยี Inverter ซึ่งสามารถปรับความเร็วรอบของคอมเพรสเซอร์ได้ตามอุณหมิภายนอกห้อง กฟผ.จึงพัฒนาวิธีการวัดค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล หรือค่าประสิทธิภาพแบบ SEER โดยที่ขณะทดสอบ อุณหภูมิภายนอกห้องจะถูกกำหนดให้ไม่คงที่  เครื่องปรับอากาศแบบInverterที่ผ่านการทดสอบจะมีค่า SEERมากกว่า15หน่วย

-การทดสอบแบบ EER (Energy Efficiency Ratio)

เครื่องปรับอากาศทั่วไป (Fix Speed) จะถูกทดสอบประสิทธิภาพแบบ EERโดยจะวัดอัตราส่วนของความเย็นที่ทำได้จริงเทียบกับกำลังไฟฟ้าที่ต้องใช้ ซึ่งขณะทดสอบอุณหภูมิภายนอกห้องจะถูกกำหนดให้คงที่ โดยค่าเครื่องปรับกาศแบบ Fix Speed ที่ผ่านการทดสอบจะต้องมีค่า SEER มากกว่า 12.85 หน่วย

            หลักการพิจารณาค่า EER หรือ SEER บนฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 นั้น จะเลือกตัวเลขที่มีค่ามากกว่า

เนื่องจากตัวเลขที่ผ่านการทดสอบมานั้นยิ่งมีค่าสูง ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้งาน และความสามารถในการประหยัดไฟที่มากกว่า โดยที่เพาเวอร์บายได้คัดเลือกเฉพาะแอร์ที่มีเทคโนโลยี INVERTER ที่มีค่า SEER สูง ให้แก่ลูกค้า ซึ่งทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และช่วยประหยัดไฟ
2) เกณฑ์พลังงานปี

ในส่วนของเกณฑ์พลังงานปี จะเป็นตัวบอกปี ค.ศ. ที่เครื่องปรับอากาศผ่านเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพในการประหยัดไฟฟ้า โดยจะมีการปรับการทดสอบให้ทันสมัยขึ้นเป็นระยะๆ ซึ่งปีล่าสุดที่มีการปรับเกณฑ์การทดสอบคือปี ค.ศ. 2015

3) ส่วนแสดงรายละเอียดของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในส่วนนี้จะบอกถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น ยี่ห้อ รุ่น และขนาดความเย็น BTU ของเครื่องปรับอากาศ
4)  ใช้พลังงานไฟฟ้า

ในส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้จะแสดงอยู่ใต้ประเภทของการทดสอบประสิทธิภาพ ซึ่งค่าประมาณการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ตัวเลขยิ่งมีค่าน้อย จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟฟ้ามากขึ้น

5) ค่าไฟฟ้า

ในส่วนนี้จะเป็นประมาณการค่าไฟฟ้าโดยจะคำนวณจาก จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (หน่วย/ปี) x ค่าไฟฟ้า (บาท)

โดยใช้อัตราค่าไฟฟ้าที่ 3.96 บาทต่อหน่วย
6) สัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน และ กฟผ.

ที่สำคัญอย่างมากจะต้องมีสัญลักษณ์กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. เป็นลายนํ้าปรากฏอยู่บริเวณตรงกลาง เพื่อเป็นการการันตีว่าสินค้าได้ผ่านการตรวจสอบมาอย่างถูกต้อง โดยลูกค้าทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่าจะสินค้าที่เพาเวอร์บายทุกชิ้นนั้นได้รับฉลากของแท้มาอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่ดูแล
เพียงเท่านี้เพื่อนๆทุกคนก็สามารถใช้ความรู้เรื่องฉลาก เลือกซื้อแอร์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากขึ้น เมื่อรู้แบบนี้แล้วอย่ารอช้า รีบมาลองวิชากันที่เพาเวอร์บาย เพราะเพาเวอร์บายมีแอร์เทคโนโลยี INVERTER มากมายหลายรุ่น หลายความต้องการ ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดี๊ดี ทั้งเย็นทั้งคูล และประหยัดค่าไฟไปมากมาย เพาเวอร์บายเลือกสิ่งดีๆให้แก่ลูกค้า เพระแอร์ของเราทุกตัวมีฉลาก มอก. และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ และความประหยัดในการใช้งาน สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยบริการจัดส่งตามไลฟ์ไสตล์ของคุณ (www.powerbuy.co.th/th/fastdeliverycollection) พร้อมทั้งมีบริการหลังการขายโดยทีมงานมืออาชีพ ที่จะทำให้เพื่อนๆได้อุ่นใจตลอดอายุการใช้งานอีกด้วย และง่ายยิ่งขึ้นกับช่องทางOnline ที่สามารถเช็ครายละเอียดของแอร์รุ่นต่างๆ และสั่งซื้อผ่านเวปไซท์ https://www.powerbuy.co.th/th/cooling-fair-2018 รับรองว่าคุ้มค่าทั้งคุณภาพ และราคาสุดๆ

ดูบทความทั้งหมด

กลับสู่หน้าหลัก