Power Buy

ใบกำกับภาษี


เงื่อนไขการออกใบกำกับภาษี/การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใบกำกับภาษี

ก่อนการชำระเงิน กรุณาตรวจสอบชื่อที่อยู่ ข้อมูลส่วนตัว เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ และข้อมูลในการออกใบกำกับภาษีให้แน่ชัดอีกครั้งเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

หมายเหตุ : หากต้องการแก้ไขที่อยู่ในใบกับกับภาษี ทางบริษัทฯ มีระยะเวลาในการจัดทำ 7-15 วันทำการ


การออก Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยว

ยังไม่มีบริการ