Power Buy

สอบถามรายละเอียดสินค้า


ค้นหา รุ่น/สี/ไซส์ ของสินค้า

Q: ต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า สามารถตรวจสอบได้อย่างไร?

สามารถทำได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ที่เว็บไซต์ของเพาเวอร์บาย https://www.powerbuy.co.th/ ซึ่งจะมีการแบ่งสินค้าเป็นหมวดหมู่ และแยกตามยี่ห้อสินค้า ท่านสามารถคลิกดูได้ตามความต้องการ

2. โทรสอบถามได้ที่ Power Buy Contact Center 1324 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.

3. สอบถามได้ที่สาขาเพาเวอร์บาย ใกล้บ้านท่าน ตรวจสอบเบอร์โทรสาขาได้ที่นี่


สอบถามกำหนดสินค้าเข้าของสินค้า Pre-Order

Q: ต้องการสั่งสินค้ารายการพิเศษ จะสามารถสอบถามกำหนดวันที่สินค้ารุ่นหรือยี่ห้อเข้าขายกับ Power Buy ได้อย่างไร?

สินค้า Pre-order เป็นสินค้ารุ่นพิเศษ และ/หรือเป็นสินค้านำเข้า ที่ยังไม่มีจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ในหน้าสินค้าจะมีข้อมูลรายละเอียดของวันสั่งจองสินค้า และวันที่เริ่มส่งสินค้าได้เสมอ หากท่านไม่แน่ใจ สามารถสอบถามก่อนการสั่งซื้อได้ที่ Power Buy Contact Center 1324 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.


สินค้าไม่ตรงตามหน้าเว็บ

Q: หากได้รับสินค้าที่ไม่ตรงตามหน้าเว็บไซต์ ต้องทำอย่างไร?

หากท่านได้รับสินค้าไม่ตรงตามหน้าเว็บ หรือไม่ตรงตามที่สั่ง ท่านสามารถแจ้ง เพาเวอร์บาย ได้ทันที และไม่เกิน 7 วันหลังจากวันรับสินค้า ที่ Power Buy Contact Center 1324 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.


สอบถามการรับประกัน


การรับประกันสินค้าโดยผู้ผลิต

Q: ต้องการทราบรายละเอียดของสินค้า สามารถตรวจสอบได้อย่างไร?
Q: สินค้าที่รับประกันโดยผู้ผลิตคืออะไร?

การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต หมายถึงการรับประกันตามรูปแบบการใช้งานปกติ ตามข้อบ่งใช้ และ/หรือวิธีการการใช้งานของสินค้าตามที่ได้ระบุที่สินค้าและคู่มือการใช้งาน การรับประกันสินค้าไม่รวมถึงการใช้งานผิดประเภท การเกิดไฟลัดวงจร อุบัติเหตุ การตกพื้น,ตกน้ำ รวมถึงภัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้


การรับประกันสินค้าโดย Power Buy

Q: สินค้าที่รับประกันด้วย Power Buy มีเงื่อนไขอย่างไร?

เพาเวอร์บาย รับประกันสินค้า โดยเปลี่ยนสินค้าใหม่ ภายใน 7 วัน หากตรวจสอบพบว่าปัญหาดังกล่าวมาจากการขนส่งและการผลิต ไม่รวมถึงการใช้งานผิดประเภท การเกิดไฟลัดวงจร อุบัติเหตุ การตกพื้น,ตกน้ำ รวมถึงภัยธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้

โดยสามารถส่งอีเมลล์พร้อมหลักฐานและเอกสารการสั่งซื้อสินค้าจาก เพาเวอร์บาย มาที่ E-Mail: powerbuycontactcenter@powerbuy.co.th และ Power Buy Contact Center 1324

ยกเว้นสินค้ากลุ่มโทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต, กล้อง และ อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ/แก็ตเจ็ต ยี่ห้อ Apple และ Samsung ที่พบปัญหามาจากการผลิต สามารถเข้าศูนย์บริการ ICARE ของ Apple ตรวจสอบศูนย์บริการ ICARE คลิกที่นี่ และศูนย์บริการ Samsung ตรวจสอบศูนย์บริการ Samsung คลิกที่นี่

กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า