Power Buy

ติดตามสถานะสินค้า


ติดตามจาก Order Status

สถานะดังนี้ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 3 วัน:

  • Order Verified: คำสั่งซื้อของท่านได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
  • Picking: กำลังจัดเตรียมสินค้า
  • POS: กำลังจัดเตรียมสินค้า

สถานะ Ready to Ship

สถานะ Ready to Ship หมายถึง สินค้าถูกบรรจุเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งออกจากคลังเพาเวอร์บาย ลูกค้าจะได้รับสินค้าจากขนส่ง Kerry ภายใน 3 วัน หรือ จะมีเจ้าหน้าที่จากขนส่ง (Kerry หรือ CEVA) โทรไปหาลูกค้าเพื่อนัดรับสินค้าตามเบอร์ติดต่อที่ลูกค้าแจ้งไว้ในระบบ

สถานะ Shipped

สถานะ Shipped หมายถึง สินค้ากำลังอยู่ในระหว่างการจัดส่งโดย Delivery method (เพาเวอร์บาย / Express Delivery / Standard Delivery) ลูกค้าจะได้รับสินค้าจากขนส่ง Kerry ภายใน 3 วัน หรือ จะมีเจ้าหน้าที่จากขนส่ง (Kerry หรือ CEVA) โทรไปหาลูกค้าเพื่อนัดรับสินค้าตามเบอร์ติดต่อที่ลูกค้าแจ้งไว้ในระบบ

สถานะ Payment Failed

สถานะ Payment Failed หมายถึงการชำระเงินไม่สำเร็จ กรุณาตรวจเช็คว่าบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงินได้ทำการลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตจากธนาคารเจ้าของบัตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่