Power Buy

ค่าบริการจัดส่งสินค้า


จัดส่งปกติ

 • ส่งฟรีเมื่อยอดสั่งซือครบ 800บาท ขึ้นไป
 • จัดส่งภายใน 2-7 วันทำการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ขนส่งแจ้งวันเวลาจัดส่งอีกครั้ง

จัดส่งด่วนพิเศษ

มีเงื่อนไขดังนี้ :

1. สินค้าที่สามารถเลือกใช้บริการส่งด่วนได้ สินค้าต้องมีขนาดไม่เกิน 50ซม. x 50ซม. x 50ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.

2. รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินต้องสำเร็จก่อน 10.00 น. เพื่อจัดส่งได้ในเวลา 15.00 - 20.00 น. วันเดียวกัน

3. หากทำรายการสั่งซื้อหลัง 10.00 น. จะจัดส่งในวันถัดไป

4. ค่าจัดส่งเพิ่มเติม 290 บาท/ใบสั่งซื้อ ลูกค้าต้องชำระเงินพร้อมค่าสินค้าสำเร็จก่อน จึงจัดส่งสินค้าได้

5. ตรวจสอบเขตพื้นที่จัดส่งบริการส่งด่วนก่อนการสั่งซื้อ คลิกที่นี่


ค่ากิโลเมตรส่วนเกิน

การคิดค่าขนส่งจากสาขาของพาวเวอร์บาย (ราคา/ชิ้น)

 • มูลค่าการสั่งสินค้า (หลังจากหักส่วนลดแล้ว) ตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป

  ระยะที่ 1 (1-50 กม.) ส่งฟรี

  ระยะที่ 2 (51 กม. ขึ้นไป) คิดเพิ่ม กม.ละ 10 บาท

  นอกเขตบริการ ไม่บริการจัดส่ง

 • มูลค่าการสั่งสินค้า (หลังจากหักส่วนลดแล้ว) ต่ำกว่า 3,000 บาท

  ระยะที่ 1 (1-50 กม.) 290 บาท

  ระยะที่ 2 (51 กม. ขึ้นไป) คิดเพิ่ม กม.ละ 10 บาท

  นอกเขตบริการ ไม่บริการจัดส่ง

หมายเหตุ :

1. การนับระยะทางขนส่ง จะเริ่มนับจากสาขาที่ตั้งของเพาเวอร์บายในจังหวัดที่ให้บริการนั้น ๆ โดยการชำระเงินค่าขนส่ง ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเป็นเงินสดเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถชำระให้กับทางทีมขนส่งเพาเวอร์บายโดยตรงและเรียกใบเสร็จฯจากพนักงานเพาเวอร์บายได้ทันที

2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกรายการสั่งซื้อ ที่อยู่นอกพื้นที่ให้บริการจัดส่ง

3. อาจมีการคิดค่าจัดส่งเพิ่มเติมในเขตพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่ห่างไกลภูเขา เกาะ และ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ก่อนทำการสั่งซื้อสาขาของเพสเวอร์ บาย หรือที่ 1324 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.