Power Buy

การจัดส่งสินค้า


เงื่อนไขการจัดส่งตามพื้นที่

กทม.และปริมณฑล

บริการส่งแบบธรรมดา

  • ส่งฟรีเมื่อยอดสั่งซือครบ 800บาท ขึ้นไป
  • จัดส่งภายใน 2-7 วันทำการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ขนส่งแจ้งวันเวลาจัดส่งอีกครั้ง

บริการส่งด่วนมีเงื่อนไขดังนี้ :

1. สินค้าที่สามารถเลือกใช้บริการส่งด่วนได้ สินค้าต้องมีขนาดไม่เกิน 50ซม. x 50ซม. x 50ซม. และมีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.

2. รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินต้องสำเร็จก่อน 10.00 น. เพื่อจัดส่งได้ในเวลา 15.00 - 20.00 น. วันเดียวกัน

3. หากทำรายการสั่งซื้อหลัง 10.00 น. จะจัดส่งในวันถัดไป

4. ค่าจัดส่งเพิ่มเติม 290 บาท/ใบสั่งซื้อ ลูกค้าต้องชำระเงินพร้อมค่าสินค้าสำเร็จก่อน จึงจัดส่งสินค้าได้

5. ตรวจสอบเขตพื้นที่จัดส่งบริการส่งด่วนก่อนการสั่งซื้อ คลิกที่นี่

ต่างจังหวัด

บริการส่งแบบธรรมดา

  • ส่งฟรีเมื่อยอดสั่งซือครบ 800บาท ขึ้นไป
  • จัดส่งภายใน 2-7 วันทำการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ขนส่งแจ้งวันเวลาจัดส่งอีกครั้ง
ต่างประเทศ

ขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มี บริการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ


เปลี่ยนที่อยู่การจัดส่ง

Q: เมื่อสั่งสินค้าแล้ว สามารถเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่งได้หรือไม่?

ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและสินค้าอยู่ในสถานะ "กำลังจัดส่ง"


เลื่อนวันจัดส่ง

Q: เมื่อสั่งสินค้าแล้ว สามารถเลื่อนวันรับสินค้าได้หรือไม่?

ลูกค้าสามารถเลื่อนจัดส่งได้แต่ไม่เกิน 30 วัน หากเกิน 30 วันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามขนาดและข้อกำหนดของคลังสินค้า

ท่านสามารถแจ้งเลื่อนวันรับ/ติดตั้งสินค้าได้ที่ Power Buy Contact Center 1324 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตลอด 24 ชม.


สอบถามวันจัดส่ง

บริการส่งแบบธรรมดา

  • จัดส่งภายใน 2-7 วันทำการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ขนส่งแจ้งวันเวลาจัดส่งอีกครั้ง บริการส่งแบบด่วนพิเศษ
  • รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินต้องสำเร็จก่อน 10.00 น. เพื่อจัดส่งได้ในเวลา 15.00 - 20.00 น.
  • หากทำรายการสั่งซื้อหลัง 10.00 น. จะจัดส่งในวันถัดไป