Power Buy

บริการส่งแบบ “รับที่ร้านใน 2 ชั่วโมง”

 • Q: บริการรับที่ร้านใน 2 ชั่วโมงคืออะไร?
 • A: บริการส่งแบบไปรับเองที่สาขาภายใน 2 ชม. ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ www.powerbuy.co.th จากนั้นลูกค้าสามารถเลือกระบุสาขาที่จะไปรับสินค้าได้ ตามสาขาที่มีสต๊อคของสินค้านั้นๆ ซึ่งรายการสาขาจะแสดงเมื่อท่านคลิกที่ปุ่ม ‘รับที่ร้านใน 2 ชม.’

 • Q: จะทราบเวลาเข้ารับได้อย่างไร?
 • A: ในหน้าเลือกสาขา ระบบจะแสดงเวลาเข้ารับสินค้าโดยประมาณตามแต่ละสาขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาเปิด-ปิดของสาขานั้นๆ โดยเวลาดังกล่าวเป็นแค่การประมาณการเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเข้ารับสินค้า โดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • Q: ถ้าสั่งสินค้า 2 ชิ้นต่างกัน จะไปรับต่างสาขากันได้มั้ย?
 • A: ในกรณีที่ท่านต้องการสั่งสินค้า 2 ชิ้นที่ต่างกัน ระบบจะทำการคัดเลือกสาขาที่มีสินค้าทั้ง 2 ชิ้น หากชิ้นใดชิ้นหนึ่งหมด ท่านต้องทำการแยกสั่ง

 • Q: ต้องจ่ายเงินที่ร้านใช่หรือไม่?
 • A:ในขั้นตอนการจ่ายเงิน ท่านสามารถเลือกจ่ายเงินได้ทั้งแบบจ่ายหน้าเว็บ หรือจ่ายหน้าร้าน โดยที่

 • Q: ถ้าไม่ไปรับของตามเวลากำหนด จะเป็นอย่างไร?
 • A: หากท่านเลือกจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแบบจ่ายเต็ม หรือผ่อนชำระ พนักงานหน้าร้าน จะเก็บสินค้าไว้ให้ท่าน 7 วัน หากเกินเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินให้ท่านตามช่องทางของบัตรเครดิตในแต่ละธนาคาร ทั้งนี้ ขึ้นตอนการคืนเงินอาจใช้เวลาถึง 45 วัน ขึ้นอยู่กับทางธนาคาร
 • หากท่านเลือกจ่ายเงินด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์เซอวิส /ธนาคาร / ATM พนักงานหน้าร้าน จะทำการจัดเตรียมสินค้าหลังจากที่ท่านโอนเงินแล้วเรียบร้อย เท่านั้น! โดยท่านต้องโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อ หากท่านไม่ได้โอนเงินตามเวลาดังกล่าว
 • หากท่านเลือกจ่ายเงินแบบ ‘จ่ายเมื่อไปรับสินค้าที่หน้าร้าน’  พนักงานหน้าร้าน จะเก็บสินค้าไว้ให้ท่านเพียง 24 ชั่วโมง หากเกินเวลาดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • Q: จะรู้ได้อย่างไรว่าเมื่ไหร่ต้องไปรับสินค้า?
 • A: หลังจากท่านทำคำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว ระบบจะการสื่อสารกับหน้าร้านเพื่อหาสินค้าที่ท่านสั่ง โดยท่านจะได้รับการยืนยันสต๊อคสินค้าภายในเวลาอันสั้น ผ่านทาง SMS และอีเมลที่ได้ให้ไว้ในขั้นตอนสั่งซื้อ โดยขั้นตอนการเช็คสต็อคสินค้าและการจัดเตรียมสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 2 ชั่วโมง หากเกินกว่าเวลาที่กำหนด โปรดโทรสอบถามฝ่ายบริการลูกค้า 1324

 • Q: ถ้าสั่งนอกเวลาทำการ ต้องเข้าไปรับของเมื่อไหร่?
 • A: สินค้าที่สั่งนอกเวลาทำการ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนในวัดถัดไป

 • Q: จะเข้าไปรับสินค้า ต้องเตรียมอะไรบ้าง?
 • A: การรับสินค้า ลูกค้าต้องพิมพ์อีเมลหรือแสดงอีเมลหรือ SMS ผ่านทางมือถือกับเจ้าหน้าที่ของสาขาในการเข้ารับสินค้าเท่านั้น พร้อมทั้งต้องยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประจำตัวที่ราชการออกให้ (ตัวจริงเท่านั้น) อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

 • Q: ฉันจะใช้ Gift Voucher ร่วมด้วยได้หรือไม่?
 • A: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดร่วมรายการส่วนลดโดยใช้ Gift Card หรือ Gift Voucher (เงื่อนไขตามรายละเอียดของบัตรนั้นๆ)

 • Q: หากสินค้าที่สั่ง ต้องมีการติดตั้งด้วย จะต้องทำอย่างไร?
 • A: หากสินค้าที่สั่ง ต้องมีการติดตั้งร่วมด้วย กรุณาติดต่อขอรับบริการติดตั้งเพิ่มเติม ได้จากพนักงานสาขาที่ท่านเข้ารับสินค้า 

 • Q: บริการนี้มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?
 • A: บริการแบบ “รับที่ร้านใน 2 ชั่วโมง” บริการฟรี ไม่คิดค่าบริการ