Power Buy
ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
จอมอนิเตอร์และโปรเจ็คเตอร์
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

จอมอนิเตอร์และโปรเจ็คเตอร์ (Monitor & Projector)

โปรเจคเตอร์ (Projector) คืออุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ โดยสามารถรองรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์, เครื่องเล่นวีซีดี, เครื่องเล่นดีวีดี, และเครื่องกำเนิดภาพอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันนี้โปรเจคเตอร์เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในหน่วยงานราชการ, สถานศึกษา, สำนักงานหรือบริษัทเอกชนรวมไปถึงการใช้งานเพื่อการตอบสนองความต้องการในด้าน Home Entertainment โดยใช้เชื่อมต่อเป็น Home Theater เพื่อเพิ่มเติมอรรถรสสำหรับความบันเทิงในบ้าน เป็นเครื่องฉายภาพขนาดใหญ่ที่สามารถนำภาพหรือข้อมูลต่างๆ แสดงให้คนดูได้หลายคน ปัจจุบันมี 2 ชนิด คือ

โปรเจคเตอร์แบบ LCD (Liquid Crystal Display) เหมาะที่จะใช้งานเช่น Home Entertainment หรือห้องประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมไม่มากนัก และการ Present ด้วยภาพ มีสีที่สด สว่าง น่าชม ให้สีที่เป็นธรรมชาติมากกว่า มีความคมชัดและแม่นยำ ที่ค่า lumen เท่ากัน LCD จะสว่างกว่า DLP
โปรเจคเตอร์แบบ DLP (Digital Light Processing) เหมาะสำหรับการใช้กับห้องที่มีพื้นที่มาก และข้อมูลที่เป็นแบบตัวเลขหรือตาราง มีค่า Contrast สูง ช่องว่างระหว่างพิกเซลน้อยแต่ละพิกเซลเรียงตัวได้ชิดกันมาก มีน้ำหนักเบา อายุการใช้งานยาว


ทำไมคนทำงานหรือสำนักงานต้องใช้เทคโนโลยีนี้ : เพราะโปรเจคเตอร์มีความสามารถในการขยายสิ่งที่จะแสดงเนื้อหา ตาราง รูปภาพให้ใหญ่และเห็นได้ชัดขึ้น เมื่อมีการประชุมหรือแสดงตาราง กราฟต่างๆ เวลามีการประชุมหรือ Present งาน โปรเจคเตอร์จะทำให้คนในสำนักงานให้ความสนใจ ตั้งใจและมองเห็นสิ่งต่างๆ ที่สำนักงานจะนำเสนอมากขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และโปรเจคเตอร์สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ค่อยยุ่งยากและซับซ้อน

การใช้งานจะใช้เมื่อไหร่ : เมื่อมีการประชุม, การ Present, การสัมมนา, การระดมสมอง, การจัดอบรมพนักงาน, แสดงรูปภาพ กราฟหรือแผนภูมิต่างๆ

ในขณะที่อุปกรณือกีหนึ่งอย่างที่เป็นส่วนช่วยได้อย่างจอมอนิเตอร์ ก็มีประโยชน์คล้ายๆ กัน โดยจอมอนิเตอร์ก็มีหลายแบบ อาทิ แบบ LED เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตระกูลไดโอดแบบหนึ่งซึ่งมีส่วนประกอบคือ สารกึ่งตัวนำเป็นตัวฐานซึ่งประกอบด้วยสารชนิด P และ N เมื่อนำสารทั้งสองชนิดประกอบติดกันแล้วหลังจากปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ระดับหนึ่งเข้าไปยังส่วนประกอบทั้งสองจะเกิดปฏิกิริยาที่รอยต่อทำให้เกิดแสงขึ้นแสงที่เกิดขึ้นเป็นหารแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำภายในตัว และจอมอนิเตอร์แบบ CRT จอ CRT ที่คล้ายจอเครื่องรับโทรทัศน์รุ่นเก่าที่มีน้ำหนักมากซึ่งผลิตจากหลอดสุญญากาศพิเศษที่สร้างภาพเมื่อสำแสงอิเล็กตรอนชนกับผิว phosphorescent จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งตะส่วนมากใช้ CRT ซึ่งหลอด CRT ในจอคอมพิวเตอร์คล้ายกับหลอดภาพในเครื่องรับโทรทัศน์ โดยจะสร้างสำอิเล็กตรอน Anode และสร้างสนามแม่เหล็กแบบความถี่ต่ำ

ซึ่งรายละเอียดส่วนอื่น ๆ ภายในจอมอนิเตอร์ จะมีเรื่องของ Resolution หรือความละเอียดในการแสดงผลของภาพ โดยจะกำหนดเป็นเมะพิกเซลยิ่งมีค่ามากก็จะยิ่งมีความละเอียดสูงโดยกำหนดจากจำนวนเม็ดสี ต่อหนึ่งหน่วยความยาวของภาพจำนวนของ Pixel ที่ใช้บนจอภาพจะแสดงจำนวน Pixel เป็นแนวนอนและในแนวตั้ง ซึ่งความคมชัดของภาพขึ้นอยุ่กับความละเอียดของจอภาพความละเอียดของ Pixel บนจอภาพขนาดเล็ดจะขยายขึ้นบนจอภาพที่ใหญ่กว่าทำให้ความคมชัดลดลงเนื่องจากจำนวนนิ้วเพิ่มขึ้น สำหรับระบบจอภาพของคอมพิวเตอร์จะมีความละเอียดสูงสุดเนื่องจากมีความสามารถในการรวมแสงและละเอียด เช่น ระบบจอภาพสนับสนุนความละเอียดสูงสุด 1280 x 1023 pixel สามารถสนับสนุนความละเอียดหลายขนาดเช่น 1024 x 768 , 800 x 600 และ 640 x 480 ในการใช้ความละเอียดมากเพื่อทำให้ภาพมีความคมชัดแต่ภาพจะมีขนาดเล็กทำให้อ่านยากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องของอัตราส่วนหน้าจอ (Display Ratio) ซึ่งเป็นอัตราส่วนความยาวต่อความกว้างของจอภาพซึ่งในอดีตนั้นจอภาพโทรทัศน์จะเป็นอัตราส่วน 4:3 โดยภาพรวมส่วนใหญ่จะเปลี่ยนมาเป็นแบบ 16:9 หรือเรียกแบบ Wide Screen ซึ่งมีลักษณะรูปทรงด้านแนวยาวมากขึ้นแบะลองรับระบบ High Definition