Power Buy
ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค (Network equipment)

หากจะพูดถึงอุปกรณ์ที่ช่วยในการเชื่อมต่อต่างๆ หรือที่เราเรียกกันว่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งจะมีหน้าที่และคุณลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนี้

อุปกรณ์เน็ตเวิร์คอย่างเราเตอร์ (Router) คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอย่างหนึ่ง ทำหน้าที่หาเส้นทางและส่งข้อมูลระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไปยังเครือข่ายปลายทางที่ต้องการ โดยหาเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลที่ดีที่สุดและเป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น แต่ถ้าเส้นทางหลักเกิดขัดข้อง Router สามารถที่จะเลือกเส้นทางใหม่ได้ ซึ่งจากความหมายข้างต้น อุปกรณ์เน็ตเวิร์คอย่างเราเตอร์จะสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยตัว Router จะมีช่องสำหรับเสียบต่อสายสัญญาณเน็ตเวิร์คที่เรียกว่า LAN Port อยู่ด้วย โดยสามารถต่อ 1 Port ต่อหนึ่งเครื่อง หรือจะใช้เราเตอร์หรือ Hub อีกตัวมาต่อเพื่อเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ต่อพ่วงอยู่ในระบบก็ได้ Router โดยทั่วไปมักมีจำนวนพอร์ตอย่างน้อย 4 พอร์ต ซึ่งที่พบเห็นได้มากที่สุดจะมีจำนวน 4, 8, 16 และ 32 พอร์ท

นอกจากนี้ เราเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ในปัจจุบันยังได้รวมเอาความสามารถของโมเด็มและสวิตซ์ชิ่งฮับไว้ในเครื่องเดียวกัน

ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์ช่วยกระจ่ายสัญญาณไปยังเครื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบ หากเป็นระบบเครือข่ายที่มี 2 เครื่องก็ไม่จำเป็นต้องใช้ฮับสามารถใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อ ถึงกันได้โดยตรง  แต่หากเป็นระบบที่มีมากกว่า 2 เครื่องจำเป็นต้องมีฮับเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการเลือกซื้อฮับควรเลือกฮับที่มีความเร็วเท่ากับความเร็ว ของการ์ด เช่น  การ์ดมีความเร็ว 100 Mbps ก็ควรเลือกใช้ฮับที่มีความเร็วเป็น 100 Mbps ด้วย ควรเป็นฮับที่มีจำนวนพอร์ตสำหรับต่อสายที่เพียงพอกับ เครื่องใช้ในระบบ  หากจำนวนพอร์ตต่อสายไม่เพียงพอก็สามารถต่อพ่วงได้  แนะนำว่าควรเลือกซื้อฮับที่สามารถต่อพ่วงได้  เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

สวิตช์ (Switch) คือ อุปกรณ์รวมสัญญาณที่มาจากอุปกรณ์รับ-ส่งหลายสถานีเช่นเดียวกับฮับ แต่มีข้อแตกต่างจากฮับ คือ การฮับ-ส่งข้อมูลจากสถานีหรืออุปกรณ์ตัวหนึ่งจะไม่กระจายไปยังทุกสถานีเหมือนฮับ ทั้งนี้เพราะสวิตช์จะรับกลุ่มข้อมูลหรือแพ็กเกจมาตรวจสอบก่อน แล้วดูว่าแอดเดรสของสถานีหลายทางไปที่ใด สวิตช์จะลดปัญหาการชนกันของข้อมูลเพราะ ไม่ต้องกระจายข้อมูลไปทุกสถานี และยังมีข้อดีในเรื่องการป้องกันการดักจับข้อมูลที่กระจายไปในเครือข่าย)

ทำให้เราสามารถใช้เราเตอร์นี้ในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เช่นเดียวกับฮับ (Hub) สามารถแจกหมายเลขไอพี (IP Address) ได้เช่นเดียวกับสวิตซ์ชิ่งฮับ และยังสามารถต่อเชื่อมกับระบบอินเตอร์เน็ตได้เหมือนกับโมเด็ม (Modem)

ดังนั้น เราเตอร์เครื่องนี้สามารถแจกหมายเลขไอพีให้กับคอมพิวเตอร์ในระบบเน็ตเวิร์ค สามารถเป็นตัวกลางในการรับส่งข้อมูลกันของคอมพิวเตอร์ในแต่ละเครื่อง และยังเป็นแจกสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายอีกด้วย นอกจากนี้ Router ในปัจจุบันมีให้เลือกใช้ทั้งรุ่นแบบมีสาย (Wire) และแบบไร้สาย (Wireless) ซึ่งแบบ Wireless นี้จะสามารถส่งสัญญาณไวไฟ (Wi-fi) ออกมา เพื่อให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถรับสัญญาณ Wi-fi ได้ สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบเครือข่ายได้ทันที และยังสามารถใช้ Wi-fi นี้ในการต่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย

อุปกรณ์เน็ตเวิร์คอีกตัว คือ Access Point (AP) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการกระจายสัญญาณไวร์เลส เป็นอุปกรณ์พื้นฐานตัวหนึ่งที่สามารถสร้างเครือข่ายไร้สายจากระบบเครือข่ายแลน(Lan)ได้ง่ายที่สุด แอคเซสพอยท์ทำหน้าที่กระจายสัญญาณออกไปยังเครื่องลูกข่ายที่อยู่ในรัศมีการกระจายสัญญาณโดยรอบ ซึ่งลักษณะของตัวแอคเซสพอยท์นั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่กับผู้ผลิตจะดีไซน์ให้มีรูปร่างหน้าตาแบบไหน แต่ที่เหมือนกันก็คือ AP จะมีช่องเชียบสายแลนเพียงช่องเดียวเท่านั้น ช่องดังกล่าวจะเป็นช่องที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือใช้เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คจากเครือข่ายแลนเข้ากับเครื่องลูกข่ายที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย การทำงานของ AP จะทำงานภายใต้มาตรฐานของ IEEE802.11 ซึ่งทำให้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานนี้สามารถใช้งาน AP ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ