C&C1 C&C1
TH_CC TH_CC
TH_CC2 TH_CC2
TH_CC3 TH_CC3
TH_CC4 TH_CC4
C&C6 C&C6
C&C7 C&C7
Step 1 Step 1

 

ขั้นตอนที่ 1

  ลูกค้าเลือกบริการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ www.powerbuy.co.th

Step 2 Step 2

 

ขั้นตอนที่ 2

  เมื่อคลิกที่ช่องจ่ายเงินลูกค้าสามารถเลือก Power Buy Click & Collect เพียงคลิกในช่อง "รับที่สาขา" โดยสังเกตุที่หัวข้อตัวเลือกการจัดส่งด้านขวามือ

Step 3 Step 3

 

ขั้นตอนที่ 3

  เลือกสาขาของเพาเวอร์บายทุกสาขาทั่วประเทศที่ต้องการรับสินค้า ลูกค้าสามารถเลือกระบุสาขาที่จะไปรับสินค้าได้ ซึ่งสินค้าจะจัดส่งไปถึงสาขาภายใน 2-7 วันทำการ นับจากวันและเวลาที่ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ และรายละเอียดของแต่ละสาขาจะระบุแจ้งในอีเมลให้ลูกค้ารับทราบ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นใในการไปรับสินค้า (ศึกษารายละเอียด เพิ่มเติมได้จากเงื่อนไขในการให้บริการ)

Step 4 Step 4

 

ขั้นตอนที่ 4

  กรอกข้อมูลผู้ซื้อและชื่อที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จ ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัวในระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการออกใบเสร็จรับเงิน และจะนำไปสู่การยืนยันการสั่งซื้อสินค้า

Step 5 Step 5

 

ขั้นตอนที่ 5

  การชำระเงิน ลูกค้าสามารถเลือกชำระเงิน ได้ตามช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.powerbuy.co.th

Step 6 Step 6

 

ขั้นตอนที่ 6

  สรุปรายการสั่งซื้อ และส่งอีเมลยืนยัน ระบบจะทำการสรุปการสั่งซื้อ โดยแจ้งข้อมูลในรูปแบบอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลขึ้นตอนการไปรับสินค้าที่สาขาของเพาเวอร์บายซึ่งสินค้าจะจัดส่งไปถึงสาขาภายใน 2-7 วัน ภายหลักจากที่ลูกค้าทำการชำระเงิน ทั้งนี้เมื่อสินค้าพร้อมส่งมอบแล้ว จะมีการจัดส่ง SMS แจ้งเตือนให้ลูกค้าเข้าไปรับที่สาขา

© 2017 Power Buy , Power Buy is the trading name of Power Buy Company Limited, a registered company of Thailand with a company number of 0105539004352 Power Buy, Power Buy Thailand and the Power Buy logo are trademarks of Power Buy Company Limited.