Power Buy
ตัวกรอง
สินค้ายอดนิยม
เครื่องคิดเลข
0 รายการ
แสดง
รายการในหนึ่งหน้า

เครื่องคิดเลข (Calculator)

ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีก้าวไปไกลอย่างรวดเร็ว  จากการใช้เครื่องคำนวณชนิดมือโยกหรือชนิดมือหมุนได้วิวัฒนาการมาเป็นเครื่องคำนวณที่ใช้ไฟฟ้า และเครื่องคำนวณแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electornic  Calculator) ที่มีขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กเท่ากับนามบัตร  สามารถพกพาติดตัวไปได้สะดวก  โดยใช้แบตเตอรี่ขนาดเล็กหรือใช้พลังงานแสง (Solar  Cell) โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการประดิษฐ์คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ  เพื่อหาวิธีอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์ให้ได้มากที่สุดอยู่ตลอดเวลา

อย่าง เครื่องคิดเลข ให้กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยใช้ในการคำนวน หาผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์ โดยเครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่มีแผงปุ่มซึ่งประกอบด้วยเลขโดดและการดำเนินการทางเลขคณิตต่าง ๆ บางเครื่องก็มีปุ่ม 00 และ 000 ด้วยเพื่อให้ป้อนจำนวนขนาดใหญ่ง่ายขึ้น แต่ละปุ่มบน Calculator พื้นฐานส่วนใหญ่ใช้แทนเลขโดดตัวเดียวหรือการดำเนินการอย่างเดียว อย่างไรก็ตามใน Calculator ที่เฉพาะทางยิ่งขึ้น ปุ่มใดปุ่มหนึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยกดร่วมกับปุ่มอื่นหรือขึ้นอยู่กับโหมดการคำนวณปัจจุบัน Calculator มักจะมีหน้าปัดแสดงผลเป็นจอภาพผลึกเหลวแทนที่จอภาพเรืองแสงสุญญากาศในอดีต ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่การพัฒนาด้านเทคนิค เศษส่วนอย่างเช่น 1/3 จะแสดงเป็นค่าประมาณในจำนวนทศนิยมที่ถูกปัดเศษ 0.33333333  เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์หลายรุ่นสามารถทำงานกับเศษส่วนหรือจำนวนคละได้ แต่กับเศษส่วนบางจำนวนเช่น 1/7 ซึ่งเท่ากับประมาณ 0.14285714285714 (เลขนัยสำคัญ 14 หลัก) อาจจำแนกได้ยากในจำนวนทศนิยม

นอกจากนี้ Calculator มีความสามารถในการบันทึกจำนวนลงในหน่วยความจำ เครื่องชนิดพื้นฐานสามารถบันทึกจำนวนได้เพียงจำนวนเดียวในเวลาหนึ่ง ๆ เครื่องชนิดเฉพาะทางมากขึ้นสามารถบันทึกได้หลายจำนวนแสดงด้วยตัวแปรต่าง ๆ ตัวแปรเหล่านั้นก็สามารถใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ บางรุ่นมีความสามารถในการขยายเนื้อที่หน่วยความจำเพื่อให้บันทึกจำนวนได้มากขึ้น โดยตำแหน่งที่ขยายออกไปจะถูกอ้างถึงด้วยดัชนีของแถวลำดับ แหล่งพลังงานของ Calculator คือแบตเตอรี่อรือไฟฟ้า (สำหรับเครื่องรุ่นเก่า) เปิดเครื่องด้วยสวิตช์หรือปุ่มเปิด บางรุ่นไม่มีแม้กระทั่งปุ่มปิดแต่ก็มีบางวิธีที่ทำให้เครื่องปิดได้เช่น ปล่อยทิ้งไว้ไม่ดำเนินการใด ๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ปิดคลุมแผงเซลล์สุริยะ หรือปิดฝาครอบ เป็นต้น

ประเภทของเครื่องคำนวณตามลักษณะของการใช้งานได้  3  ประเภท  คือ

1.  เครื่องบวกเลข (Adding  Machine) ใช้ได้เฉพาะการบวกเลขและลบเลขธรรมดาเท่านั้น  มีแถบกระดาษสำหรับพิมพ์ตัวเลขเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้อง  ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้การคูณจะต้องใช้วิธีการบวกซ้ำกันหลายๆ  ครั้งแทน  การใช้เครื่องบวกเลขนี้ผู้ใช้ต้องอาศัยการสัมผัสนิ้วโดยไม่มองแป้น  โดยให้สายตามองอยู่ที่เอกสารแทน

2.  เครื่องคำนวณเลข (Calculating  Machine) เป็นเครื่องมือที่ ใช้ได้ทั้งการบวก  ลบ  คูณ  หาร  ได้อัตโนมัติ  มีปุ่มต่างๆ  เพื่อช่วยในการคำนวณให้รวดเร็วถูกต้อง  นอกจากนี้  เครื่องคำนวณส่วนใหญ่จะมีแป้นสำหรับการถอดรากตัวเลข  และแป้นสำหรับการคำนวณหาค่าร้อยละ  บางชนิดมีหน่วยความจำ  บางชนิดสามารถคำนวณอย่างต่อเนื่อง  มีทั้งชนิดจอภาพเพียงอย่างเดียว  และชนิดที่มีทั้งแถบกระดาษและจอภาพในเครื่องเดียวกัน

3.  เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  Calculating  Machine) มีขีดความสามารถในการคำนวณสูง  ข้อมูลตัวเลขและคำตอบของการคำนวณจะปรากฏเป็นแถบเลขเรืองแสง (Solar  Cell) เหมือนกับภาพที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์  เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์  ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลทั่วไปในวงการธุรกิจและตามสำนักงาน  มีทั้งขนาดตั้งโต๊ะ  ซึ่งมีให้เลือกมากมายหลายขนาดตามแต่ความต้องการของผู้ใช้งาน  จนถึงขนาดเล็กเท่านามบัตรที่สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได้สะดวก  เครื่องคำนวณอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นแบบที่ง่ายต่อการใช้งานและได้รับความนิยมใช้มากที่สุดทั้งในสำนักงานและบุคคลทั่วไป

ประโยชน์ของ Calculator

1.ช่วยให้การคำนวนหาผลลัพธ์สะดวกรวดเร็วโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องคิดเอง

2.ง่ายต่อการพกพา

3.เมื่อคำนวนได้ไวงานก็เสร็จไวทำให้ก้าวหน้าได้ไวกว่า

4.ไม่เปลืองกระดาษและดินสอ

5.ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง