Power Buy
9.9 Lucky Sale
ทุกการสมัครสมาชิกใหม่ หรือซื้อทุก 999 บาท รับสิทธิ์ลุ้นทองคำ 1 สลึง มูลค่า 5,351.5 บาท  จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 267,575 บาท

ของรางวัล: สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง
จำนวนรางวัล: 50 
มูลค่าของรางวัล/หน่วย5,351.50.-
จำนวนรวม50
มูลค่ารวม: 267,575.- 

(หมายเหตุ: คิดราคาทอง ณ วันที่ 22 ส.ค. ทองบาทละ 21,405 อ้างอิง สมาคมทองคำ  https://www.goldtraders.or.th/)
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวนรางวัล 50 รางวัล มูลค่ารวม 267,575 บาท
เงื่อนไขการลุ้นรับสร้อยคอทองคำ
- สำหรับลูกค้าที่สมัครสมาชิกด้วยอีเมลที่หน้าแคมเปญ รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล 1 สิทธิ์ โดยลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันสิทธิ์หลังจากสมัครภายใน 2 วันทำการ
- ทุกๆ การซื้อขั้นต่ำ 999 บาท รับ 1 สิทธิ์ต่อคำสั่งซื้อ เมื่อซื้อสินค้าที่ www.powerbuy.co.th โดยคำสั่งซื้อนั้นต้องจ่ายเงินสำเร็จแล้วเท่านั้น ภายในวันที่ 6-21 กันยายน
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดให้สิทธิ์สำหรับคำสั่งซื้อที่จ่ายเงินไม่สำเร็จ หรือจ่ายเงินสำเร็จแต่ยกเลิกการซื้อและขอคืนเงิน ภายในวันที่ 6-21 กันยายน 
- ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลแก่ลูกค้าที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัลแก่พนักงาน ลูกจ้าง และเครือญาติ บริษัทในเครือ เพาเวอร์ บาย จำกัด
- ระยะเวลาแคมเปญวันที่  6 กันยายน 2562 - 14 กันยายน 2562 
- สุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 16 ตุลาคม 62 โดยบริษัทฯ จะทำการสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีจากฐานข้อมูลลูกค้าเพาเวอร์บายออนไลน์ ตามเงื่อนไขข้างต้น ณ ร้านเพาเวอร์บาย สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ในเวลาทำการของศูนย์การค้า
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 23 ตุลาคม 62 ผ่านทาง facebook.com/Powerbuythailand 
- ผู้โชคดีติดต่อยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัล ภายใน 6 พฤศจิกายน 62 ผ่านทาง inbox facebook @PowerBuyThailand
- ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำรอง
- ผู้โชคดีติดต่อเข้ารับรางวัล ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 62 (วันเดียวเท่านั้น) ณ ที่ทำการ บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 919/555 ชั้น 11 ซ. สีลม 19 ถ. สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ในเวลาทำการ 10.00 น. - 18.00 น. 
- ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรางวัลหากไม่มารับรางวัล ณ วันและเวลาดังกล่าว
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  5 % ของมูลค่าแต่ละรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป. 4 / 2528 หรือตามกฎหมายประกาศกำหนด
- ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด