Power Buy
11.11 Mega Sale
4 พฤศจิกายน 2562 - 11 พฤศจิกายน 2562
ทุกการสมัครสมาชิกใหม่หรือซื้อครั้งแรก(สำหรับสมาชิกใหม่) หรือซื้อ 999 บาท (สำหรับสมาชิกปัจจุบัน) รับสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง (จำนวน 55 รางวัล) มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ของรางวัล จำนวนรางวัล มูลค่าของรางวัล/หน่วย
สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง                                55                                                               5,462.50-

จำนวนรวม                                          55                                             300,437.50 บาท 

(หมายเหตุ: คิดราคาทอง ณ วันที่ 29 ต.ค. ทองรูปพรรณบาทละ 21,850 อ้างอิง สมาคมทองคำ  https://www.goldtraders.or.th)
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวนรางวัล 55 รางวัล มูลค่ารวม 300,437.50 บาท
ทุกการสมัครสมาชิกใหม่หรือซื้อครั้งแรก(สำหรับสมาชิกใหม่) หรือซื้อ 999 บาท (สำหรับสมาชิกปัจจุบัน) รับสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง (จำนวน 55 รางวัล) มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ของรางวัล: สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง
จำนวนรางวัล: 55
มูลค่าของรางวัล/หน่วย5,462.50
จำนวนรวม: 55
มูลค่ารวม: 300,437.50

(หมายเหตุ: คิดราคาทอง ณ วันที่ 3 ต.ค. 62 ทองบาทละ 22,250 อ้างอิง สมาคมทองคำ  https://www.goldtraders.or.th/)
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวนรางวัล 100 รางวัล มูลค่ารวม 300,437.50 บาท
เงื่อนไขการลุ้นรับสร้อยคอทองคำ
- สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยรับข่าวสารกับ  www.powerbuy.co.th หรือยังไม่เคยซื้อสินค้ากับเพาเวอร์บายออนไลน์ รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล 1 สิทธิ์เมื่อสร้างบัญชีหรือติดตามข่าวสาร
- ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งสมัครสมาชิกในช่วงแคมเปญ รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลเพิ่ม 1 สิทธิ์เมื่อทำการซื้อครั้งแรก โดยไม่มีขั้นต่ำและคำสั่งซื้อนั้นต้องจ่ายเงินสำเร็จแล้วเท่านั้นภายในวันที่ 4 - 21 พฤศจิกายน 2562
- สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ทุกๆการซื้อขั้นต่ำ 999 บาท รับ 1 สิทธิ์ต่อคำสั่งซื้อ เมื่อซื้อสินค้าที่ www.powerbuy.co.th โดยคำสั่งซื้อนั้นต้องจ่ายเงินสำเร็จแล้วเท่านั้น ภายในวันที่ 4 - 21 พฤศจิกายน 2562
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดให้สิทธิ์สำหรับคำสั่งซื้อที่จ่ายเงินไม่สำเร็จ หรือจ่ายเงินสำเร็จแต่ยกเลิกการซื้อและขอคืนเงิน ภายในวันที่ 4 - 21 พฤศจิกายน 2562
- ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าว
- ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลแก่ลูกค้าที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
- ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัลแก่พนักงาน ลูกจ้าง และเครือญาติ บริษํทในเครือ เพาเวอร์ บาย จำกัด
- บริษัทฯ จะทำการสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีจากฐานข้อมูลลูกค้าเพาเวอร์บายออนไลน์ ตามเงื่อนไขข้างต้น ที่เพาเวอร์บาย สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ในเวลาทำการของศูนย์การค้า
- ระยะเวลาแคมเปญวันที่  4  - 11 พฤศจิกายน 2562 สุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ผ่านทาง facebook.com/Powerbuythailand
- ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำรองบนเว็บไซต์
- ผู้โชคดีติดต่อยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัล ภายใน 26 ธันวาคม 2562 ผ่านทาง inbox facebook @PowerBuyThailand หรือโทร 1324 (แจ้งว่าเป็นผู้ได้รับรางวัล)
- ผู้โชคดีติดต่อขอรับรางวัลภายในวันที่ 9 มกราคม 63 ณ ที่ทำการ บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 919/555 ชั้น 11 ซ. สีลม 19 ถ. สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ในเวลาทำการ 10.00 น. - 18.00 น.
- ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรางวัลหากไม่มารับรางวัล ณ วันและเวลาดังกล่าว
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  5 % ของมูลค่าแต่ละรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป. 4 / 2528 หรือตามกฎหมายประกาศกำหนด
- ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การนำข้อมูลที่ลูกค้าใช้ในการสมัครสมาชิกเพื่อการสื่อสารทางการตลาดของเพาเวอร์บาย ท็อปส์ และแฟมมิลีมาร์ท
- บริษัทฯ ขอนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด