Power Buy
10.10 Super Sale
4 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562
ทุกการสมัครสมาชิกใหม่ หรือซื้อทุก 999 บาท รับสิทธิ์ลุ้นทองคำ 1 สลึง  จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 500,000 บาท

ของรางวัล จำนวนรางวัล มูลค่าของรางวัล/หน่วย
สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง                                100                                                          5,351.50.-

จำนวนรวม                                          100                                                535,150.- 
(หมายเหตุ: คิดราคาทอง ณ วันที่ 3 ต.ค. 62 ทองบาทละ 22,250 อ้างอิง สมาคมทองคำ  https://www.goldtraders.or.th/)
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวนรางวัล 100 รางวัล มูลค่ารวม 556,250 บาท
ทุกการสมัครสมาชิกใหม่ หรือซื้อทุก 999 บาท รับสิทธิ์ลุ้นทองคำ 1 สลึง จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวม 500,000 บาท

ของรางวัล: สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง
จำนวนรางวัล: 100 
มูลค่าของรางวัล/หน่วย5,351.50.-
จำนวนรวม100
มูลค่ารวม: 535,150.- 

(หมายเหตุ: คิดราคาทอง ณ วันที่ 3 ต.ค. 62 ทองบาทละ 22,250 อ้างอิง สมาคมทองคำ  https://www.goldtraders.or.th/)
รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวนรางวัล 100 รางวัล มูลค่ารวม 556,250 บาท
เงื่อนไขการลุ้นรับสร้อยคอทองคำ
- สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้ที่ www.powerbuy.co.th รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัล 1 สิทธิ์เมื่อสร้างบัญชีผู้ใช้สำเร็จ 
- ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งสมัครสมาชิกในช่วงแคมเปญ รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลเพิ่ม 1 สิทธิ์เมื่อทำการซื้อครั้งแรก โดยต้องซื้อขั้นต่ำ 999 บาทและคำสั่งซื้อนั้นต้องจ่ายเงินสำเร็จแล้วเท่านั้นภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 
- สำหรับลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าใหม่ ทุกๆการซื้อขั้นต่ำ 999 บาท รับ 1 สิทธิ์ต่อคำสั่งซื้อ เมื่อซื้อสินค้าที่www.powerbuy.co.th โดยคำสั่งซื้อนั้นต้องจ่ายเงินสำเร็จแล้วเท่านั้น ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ งดให้สิทธิ์สำหรับคำสั่งซื้อที่จ่ายเงินไม่สำเร็จ หรือจ่ายเงินสำเร็จแต่ยกเลิกการซื้อและขอคืนเงิน ภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 21 ตุลาคม 2562 - ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเงื่อนไขดังกล่าว 
- ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลแก่ลูกค้าที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น - ขอสงวนสิทธิ์งดให้รางวัลแก่พนักงาน ลูกจ้าง และเครือญาติ บริษํทในเครือ เพาเวอร์ บาย จำกัด 
- บริษัทฯ จะทำการสุ่มจับรายชื่อผู้โชคดีจากฐานข้อมูลลูกค้าเพาเวอร์บายออนไลน์ ตามเงื่อนไขข้างต้น ที่เพาเวอร์บาย สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ในเวลาทำการของศูนย์การค้า 
- ระยะเวลาแคมเปญวันที่ 4 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 สุ่มจับรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 21 พฤศจิกายน 62 ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 23 พฤศจิกายน 62 ผ่านทาง facebook.com/Powerbuythailand ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำรองบนเว็บไซต์ 
- ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันตัวตนเพื่อรับรางวัลภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- ผู้โชคดีติดต่อขอรับรางวัลในวันที่ 2 ธันวาคม 62 (วันเดียวเท่านั้น) ณ ที่ทำการ บริษัทฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 919/555 ชั้น 11 ตึก Jewelry Trade Center ซ. สีลม 19 ถ. สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ในเวลาทำการ 10.00 น. - 18.00 น. 
- ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัลภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรางวัลหากไม่มารับรางวัล ณ วันและเวลาดังกล่าว - ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าแต่ละรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป. 4 / 2528 หรือตามกฎหมายประกาศกำหนด 
- ของรางวัลไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดได้ 
- บริษัทฯ ขอนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ใช้ในการประชาสัมพันธ์ของบริษัทได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด