Power Buy
EXCLUSIVE Coupon for THE 1 Member  สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก THE 1 เท่านั้น
เงื่อนไข
1. คูปองส่วนลดเฉพาะลูกค้าเดอะวันคนพิเศษ ที่ได้รับ  EDM และ SMS  เท่านั้น โดยคูปองใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่เพาเวอร์บายออนไลน์ www.powerbuy.co.th เท่านั้น
1.1 คูปองส่วนลด 1,000.- เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 8,500.-
1.2 คูปองส่วนลด 3,000.- เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 25,000.-
1.3 คูปองส่วนลด 10,000.- เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 75,000.-
1.4 คูปองส่วนลด 30,000.- เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 200,000.-
โดยคูปองแต่ละชนิดจะใช้ได้กับสินค้าแตกต่างกัน กรุณาสังเกตที่หน้ารายการสินค้าในหน้าโปรโมชั่น
2. ส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 10-14 ตุลาคม เท่านั้น
3. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ซื้อครั้งแรก ลูกค้า 1 ท่าน (1 บัญชีผู้ใช้) สามารถใช้คูปอง 1 ครั้งภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
4. คูปองไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าแบรนด์ Apple ทุกประเภท สินค้าราคาพิเศษในรายการโปรโมชั่น Deal of the Day, Power Day, Flash Sale, สินค้า Clearance Sale, สินค้าที่ราคาลงท้ายด้วย 4 และ 8 และสินค้าโปรโมชั่นบางประเภท
5. คูปองไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองอื่นๆ ได้
6. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด