เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Televisions
0 item(s) found
Show
products per page

Television

It is likely that many of you must have encountered difficult decision making when it comes to buying a television. Especially at this time when vendors are competing to integrate new technology and features into their product the best they can to make their products even more attractive. However, this makes it too hard to understand or make a clear comparison. Consequently, before we can get the ideal television, we need to analyze these considerations before purchasing.

The Higher the Screen Resolution, the Better the Sharpness and the Better the Watching Experience
With the current technology producing media contents in the highest resolution, the higher the screen resolution, the clearer the picture. We guarantee that the 4K (3840x2160 pixels) is considered the best screen resolution. It is also intended for more image scaling in the future and for long-term usage. For those of you who would like a more economical option, we recommend the minimum resolution of a Full HD (1080p).

Screen Size and Viewing Distance, a Relationship That Should Not Be Overlooked
It is not wrong to believe, what most people say, that the bigger the screen size, the better the pleasure. But it would not be wrong to say that anything in excess is likely bad; screen size is no different. We should find a suitable area by measuring the width and the length of that area. If the distance from the seat to the screen is over 1.5 - 2 meters, we recommend the screen size that is greater than 40 inches. But if the viewing distance is over 3 meters, we can place the screen size that is up to 50 inches.

Technical Numbers, High in Detail But Higher in Importance
You might have seen numbers and technical terms in the settings menu, which do not mean anything to you. These figures should never be overlooked as they directly affect your television-watching experience. In case you are wondering what each term means, we provide an easy-to-understand answer here. First of all, we would like to introduce a contrast ratio. It is a ratio of the luminance of the brightest color (white) to that of the darkest color (black) that the television is capable of producing. Therefore, the higher the contrast ratio, the higher the detail on the screen. It also guarantees to display both a very bright and a very dark image without a blur. Next, we would like to define a response time. The response time is the amount of time a pixel in a display takes to change from active (black) to inactive (white) and back to black again, which is measured in milliseconds (ms). This value should be as low as possible, or at least lower than 4ms. Screen brightness measures the amount of light the screen produces in cd/m2 (candelas per square meter). It is important that we adjust the brightness according to the surrounding environment. The higher the screen brightness, the brighter it displays. If you would like to place a screen in a bright environment, you should set higher screen brightness.

Channels, Accessories, and Connectors, Additional Facilities for Your TV
Today, we should have at least three channels of HDMI version 1.4 (for UHD TV, HDMI should be version 2.0). However, for smaller screens, most vendors only provide one to two channels. Lower-spec televisions such as 30-inch should have at least one USB port, so for larger screens such as 40-inch, at least two ports should be provided. At least one set of component channel and cable is mandatory. Built-in Internet or WiFi is a necessary part of television that enables us to connect to online content quickly.

Price and After-Sales Service, Essential Factors That Measure Your Satisfaction With Your TV
Only you can find the most appropriate television based on its features and how the price matches those features. You can check out various promotions on the Internet or at the exhibition held regularly. As for after-sales service, we recommend that you buy your television from a trusted vendor. With our high reputation, Power Buy is always ready to serve you attentively with every sale. If you want to witness this with your own eye, you can visit our Power Buy website. We will provide more information on model comparison to ensure you will select the optimal television that is right for you.