เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Separate speakers & Subwoofer
0 item(s) found
Show
products per page

Satellite Speakers and Subwoofer

The type of speaker that renders every detail of sound and creates a realistic surround sound with a wide frequency response range is certainly satellite speakers that come with a subwoofer to provide a deep bass sound. Here are some tips for you to consider before buying them.

Test before you purchase  

You can test the speakers by listening to the sound they produce with your own ears. If your purpose of buying the speaker is to listen to music, you should play music with those speakers. You can then examine the sound dimension, test whether they provide realistic sound, and try playing low-pitch and high-pitch sound. If you would like to enhance your gaming experience, the speakers should come with high wattage, which will make the sound loud and deep. Since gaming becomes more satisfying with good sound, you can play a game with lots of sound effects on the speakers you would like to test. On the other hand, if your purpose of buying a speaker is for karaoke, the sound should be clear and bright as it is similar to typical musical instrument sound.

Controls through function buttons

You should observe sound adjustment buttons to see what each of them are. There are different types of buttons including a stereo sound button, a bass sound button, a 3D sound system button, a balance adjustment button, and a volume adjustment button. A subwoofer typically has two volume adjustment buttons at different locations. However, the adjustment depends on each person's preference. They have the full control over how they want to design the sound.

Sound systems supported by the speakers

There are two supported sound systems for this type of speaker. The first type is the stereo system, which does not provide a complex sound. It generally consists of left and right drivers for basic usage. This type of sound system is usually in small portable speakers or computer speakers. It comes with two types of channel: 2.0 and 2.1. The 2.0 channel speaker system consists of two main speakers that are easy to install, space-saving, suitable for tiny rooms, and moderate in sound quality. The 2.1 channel speaker system developed from the 2.0 channel system with an additional subwoofer to create a low pitched bass sound. There are more sound dimensions compared to the 2.0 system. The number .1 indeed refers to this added subwoofer. The second supported type is the surround sound system that renders a more complex sound from all angles. Apart from the standard speaker system that delivers the sound from left and right, it further delivers the sound from the front and back as well. The 4.1 surround sound audio system developed from the 2.1 channel speaker system with the extra left and right speaker pairs, suitable for a home theater. By adding another speaker to the center, it becomes a 5.1 surround sound audio system. The position of each speaker is not fixed and can be adjusted based on individual preference. Last but not least, the 7.1 surround sound audio system developed from the 5.1 system provides full sound dimension with two additional speakers and a subwoofer. You can identify the sound origin easily, such as footstep sound and water flowing sound. You can place the speakers in different positions to derive the speakers' full potential.

Price  

Price is another important factor when you make a decision on purchasing a speaker. For a multimedia system, the price range is from hundreds to thousands. One main principle is to choose speakers with a built-in amplifier. For the size of the speaker, it should fit the desired location. If it is too big, it may not fit the space, but if it is too small, the quality may not be as good as expected. We recommend that you test satellite speakers and a subwoofer before buying them in order to see which speakers deliver the most suitable type of sound for you. Satellite speakers and a subwoofer are much cheaper today but it is important to note that the price reflects the speakers' quality.