เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Large Speaker (PA)
0 item(s) found
Show
products per page

Large Speaker (PA)

Large Speaker (PA)
A public address system (PA system) is a sound system used in any public venue that requires a way to transmit audio communication over a large area. The most important element of a Large Speaker (PA) system is an amplifier. Any sound systems that are used in a large public venue, whether outdoor or indoor, are all referred to as a public address system or a Large Speaker (PA)  system. There are certain variables to consider when choosing a PA system, including:

Size and Type of the Venue
First of all, we need to consider the venue that the audio system will cover. Large Speaker (PA)  systems are commonly used in various events that require sound amplification to reach a large number of audiences such as outdoor events, concerts, temple fairs, outdoor cinemas, department store announcements, and even inside meeting rooms. It is recommended that a venue is specified and properly evaluated in order to maximize the PA system performance in a real setting.

Wattage and Resistance
In order to utilize energy from electronic appliances, electrical energy consumption is necessary. The size of a wattage, ranging from 10 watts to many hundred watts, determines electrical energy consumption, which in turns influences the sound quality. PA systems require the transformation of an electrical energy into sound. Consequently, the higher the wattage, the louder the sound, and the better the broadcast quality. At the same time, an impedance determines a resistance value, which settles a suitable level of power supply for the audio system.

PA System Management
It is recommended that each element of a PA system is thoroughly studied in order to achieve the optimal sound system. This is mainly because a PA system is an audio system for a large area. The complication of setting up a PA system can be easily noticed when comparing to a home audio system setup. For a home audio system, only an amplifier, a signal generator, and a pair of a loudspeaker are sufficient for entertaining a few people inside a home theater. However, a Large Speaker (PA)  system is intended to make a sound audible over a much larger area for a larger audience, so we need to make sure that we can fill every single spot in the venue without compromising the sound quality. In order to do so, a deep understanding of each component in a PA system is undoubtedly a must.

Accompanied Equipment
Even a small venue requires various types of equipment in order to facilitate sound management process. Similarly, for a larger venue, more types of equipment are involved such as a mixer, an equalizer, microphones, and a wire system. These additional types of equipment allow for multiple channels of sound input to be broadcasted at different levels, adjust the signal's frequency, and control the volume of each input channel as well.

Type of Audio Signal
A large audio system needs a more complex type of audio signal. There are two types of input audio signal for a PA system. The first type is called a line level, which covers the range of -20 dBm to +30 dBm. Examples of a signal generator for line level input include tape decks and tuners. The second type of input audio signal is a balanced line that includes the range of -80 dBm to -20 dBm, such as microphones.

Price and Budget

Generally, a home audio system is designed and customized based on personal preference and taste. Under other conditions, a PA system must be designed to fit the characteristic of a venue and an audience. For instance, a small shop or a meeting room require smaller and less complex Large Speaker (PA)  systems than a large public event. Therefore, a PA system for different types of events must be specifically designed to reach their individual goals. When examining a specification of each PA system from different brands, it is best to choose the one that is most suitable for your objective. Power Buy is ready to help you select your ideal PA system based on these considerations to achieve the maximum utilization.