เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Computer Speakers
0 item(s) found
Show
products per page

Introducing you a computer speaker

A speaker is the essential part of a computer that entertains users using sound. No matter if you listen to music, watch a movie, or play a computer game, a speaker is a must-have device. Generally, a computer speaker can be classified into four categories by its usage as follows. 

1. A multimedia speaker for a computer: this kind of computer speaker is a standard 2-piece speaker, placing on the left and the right. By plugging a 3.5 green jack directly to your computer, it is ready to use. In better models, a built-in amplifier is available, giving a better sound. As a sound card directly sends the unamplified signal to the speaker, it reduces the noise from other PC equipment as well.

2. Subwoofer speaker set: it is a 3-part speaker, also known as 2.1 channel. It consists of a left speaker, a right speaker, and an additional bass speaker, which is called a subwoofer. It provides extra loud bass sound. For action movie lovers and gamers who are familiar with the explosion sound, the subwoofer will enhance such sound even more. It is increasingly popular due to its inexpensive price, a good sound it delivers, and the space needed to install it is small. It is suitable for all entertainment purposes such as listening to music, watching a movie, and playing a computer game.

3. Digital multimedia speaker set: it is a speaker set that receives a sound signal from a USB port and amplifies it directly at the speaker. An advantage of this type of speaker, apart from the elimination of noise, is the ability to adjust sound directly from the computer software. For example, you can modify the volume, alter the pitch, separate channels, and even decoding sound by Dolby sound decoder.

4.Surround speaker system: it consists of 5 - 8 speakers such as 4.1 CH, 5.1 CH, 6.1 CH, and 7.1 CH. These speakers are placed to surround the audience back and forth. It also has a subwoofer to provide bass sound. This type of speaker system further divides into those with a decoder and those without a decoder. Surround speaker system with a decoder will support a broader range of a sound signal, which makes it suitable to be a miniature home theater.

Power Buy would like to suggest these computer speakers that are worth the price. We would like to offer you some tips to let you understand more about the speaker system.

Interesting computer speaker models

GENIUS speaker (2.0 CH) SP-HF160: Enjoy music while working, reading, or solely relaxing through SP-HF160, which delivers a realistic sound through its 2.0 CH, RMS 4 watts, and dynamic crossover features. With a built-in amplifier, it unquestionably gives excellent sound quality.

EDIFIER wireless speaker (2.0 CH) E25: This high-quality wireless speaker from EDIFIER fully meets your music listening expectation. The 2-way 3-inch front speaker couples support Bluetooth technology. You can use remote control and 3-button touchscreen control pad to alter the sound configuration. This speaker is the answer to your relaxation.

MOVADA USB speaker Movada SPK-004: This USB speaker from MOVADA comes in a stylish and compact design with high portability. It supports the connection to a computer and an Mp3 player. The sound quality is unquestionably outstanding.

TIP - Speaker vocabularies**
Mono: In mono sound, the sound originates from one channel, which gives dull and dimensionless sound. It is impossible to indicate the origin of a sound element.

Stereo: In stereo sound, there are two or more channels that produce the sound. It creates a dynamic sound dimension. For example, you can hear the singer in the center, the drummer on the left, and the guitarist on the right. This kind of sound dimension elevates the music listening experience.

Dolby: Dolby audio system comes from Dolby Laboratories Inc., who developed a sharp, noiseless, and high dimensional surround sound as if you hear it right from the source. Dolby is a standard audio system commonly used in cinemas and theaters.