เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Smart watch accessories
0 item(s) found
Show
products per page

Smartwatch Accessories

Today smartwatch has become increasingly popular. Many designs and models are available for customers to match their preferences. More specifically in this period, smartwatch accessories are becoming more and more desirable. These smartwatch accessories are designed to do more than just telling the time. It can take photos, pick up a call, make a call, send emails, connect to the Internet, and browse on social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram. It needs to rely on the connection with a mobile phone. Nowadays, both Android and iOS are supported. 

Other functionalities of a smartwatch accessories include phone, calculator, map, activity tracker, heart rate monitor, exercise tracker, music controller, camera, and many more. We can expect to use it in other ways in the future. Additionally, these smartwatches mostly come with a touchscreen for you to conveniently control. Some models even have a voice-enabled control.

Smartwatch is categorized into two types, which are a standalone type and a companion type. 

Standalone smartwatch often comes with a strong hardware specification as it needs to process everything within the device. However, with high processing power, you can install more applications. The display is large. Sim card can be inserted and you can also connect to the internet without tethering from a smartphone. Some models come with a sensor to count your steps and monitor your heart rate. Some models come with a digital camera, although not seen much as it will drain the battery life and makes the watch heavy. 

Companion smartwatch is used together with a smartphone. It acts as the second smartphone screen to display notifications such as new emails and new Facebook post. You can see them even without picking up your phone. Some models come with a sensor to count your steps and monitor your heart rate. It acts like a health tracker. Some models come with a built-in microphone and speaker to allow you to make a call. Companion smartwatch does not need a lot of battery as it can be used for several days. The processing is done on the phone so some models can even last around 4-5 day.s

Power Buy Online would like to introduce these affordable smartwatches like Garmin Forerunner 35, which is slim and lightweight — perfect for daily runs, training, and racing. It features built-in wrist-based heart rate as well as GPS that tracks your distance, pace, intervals and more. Forerunner 35 features Garmin Move IQ™, which captures different activities —such as walking, running and more — to view on Garmin Connect. No need to switch out your watch or start a new activity — the watch automatically recognizes when your movement changes so you can go from a walk to a run in no time. Access Garmin Connect via mobile app or desktop.

Another model is the Misfit MIS7004 smartwatch. It is all you need to keep going. Music straight to your wrist. Connected location services that'll display your runs and activities. View and track heart rate. Bluetooth connectivity to keep you connected. World-class fitness tracking so you can hold yourself accountable. All tucked behind a sleek and vibrant circular touchscreen that is as stylish as it is smart. Powered with Wear OS by Google™ to provide users with an evolved, world-class software experience that is compatible with both iPhone® and Android™ phones. Waterproof is up to 50 meters.