เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Smart Toys
0 item(s) found
Show
products per page

Smart Toy

Toys are considered to be something that is always coupled with children. It has developed both forms and modernity based on the ever growing technology. Nowadays, smart toys are available in the market for parents to choose for their children.

Smart toys are toys that can be connected to the internet or can interact with children. It comes in many patterns, but its main objective is to enhance the learning process through the concept "Learning can be fun".

Apart from playing and learning, this type of device can still make many other benefits. In early 2018, Aflac joined Sproutel, a company that manufactures robots, to launch a smart toy in the form of a duck robot. It was designed to help children with cancer. It is called My Special Aflac Duck, which comes with sensors on the cheek, under the wing, and on the back. It can respond to the users naturally. It comes with various RFID tags as follows.

- Multiple emoji tags that children can press on the chest of the duck to express various emotions such as singing happily or sending painful sounds.
- IV mode tags to reduce the children's fear of chemotherapy. It helps control emotions and helps teach children how to breathe properly (simulate a heartbeat so that the children feel calm and can concentrate on the breathing exercise).
- Tags that help simulate the sound of places such as rain forest sounds so that the children can feel like they are living outside the hospital. They will feel more relaxed and sleep more comfortably.

Currently, there are many smart toy products in Thailand, some of which we would like to recommend as follows.

1. Sphero Drone BB-8 Special Edition R001SRW
Over the years, the magic of Star Wars™ has always lived on screen and in our imaginations. Thanks to our advancements in technology, we’ve made it possible to bring a new part of Star Wars: The Force Awakens™ into your home. Meet BB-8™ - the app-enabled Droid™ that's as authentic as it is advanced. BB-8 has something unlike any other robot - an adaptive personality that changes as you play. Based on your interactions, BB-8 will show a range of expressions and even perk up when you give voice commands. Set it to patrol and watch your Droid explore autonomously, make up your own adventure and guide BB-8 yourself, or create and view holographic recordings. It is compact, portable, and made from high-quality materials. You can control it via BlueTooth (compatible with iOS, Android, and Windows).
The Force is strong with you. Channel it with the Star Wars™ Force Band™ by Sphero. Designed with an authentic Star Wars look and feel, the Force Band fastens to your wrist and allows you to enhance your native Force powers. Like a Jedi Knight, you can control your BB-8™ App-Enabled Droid™ with just a wave of your hand. 

2. The ONE Smart Keyboard TOK1B, a keyboard that teaches you to play
The ONE Smart Keyboard offers an interactive learning experience to teach users how to play the piano. It can connect to your smart devices such as tablets and smartphones. A fast track for beginners to learn a song in a few hours. There are keys that light up with sheet music, video lessons, and games when connected with The ONE Smart Piano app.

Smart toys can be very useful, but parents should limit their children's use of smart toys as well. Professor Larry Rosen, a psychologist at the California State University, Dominguez Hills campus, says that playing is a very intense brain exercise and it tends to make some parts of the brain to work more in order to stimulate other parts of the brain. Children who play such types of innovation will live in their own world. They may lack interactions and communications with others when growing up as well. Therefore, if you want your children to play productively, follow these steps:

1. Do not let small children play with smart toys for more than half an hour.
2. After playing, you should allow the children to spend more than 3-5 times in other creative activities.

In fact, it is normal for parents to be extra careful with the use of smart products. If you follow these tips, the smart toys will be an unharmed device that will help your children with their learning progress.