เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Shavers, Trimmers, Groomers
0 item(s) found
Show
products per page

Shaver, Trimmer, and Groomer

Getting rid of hairs from your body used to be a difficult thing which is done inconveniently. There were several messy steps to follow. However, devices to help you with hair removal have developed well nowadays. Despite the removal was not so smooth in early development, but the technology and functions are now well developed. Shavers, trimmers, and groomers are other devices are able to assist you with hair remover nowadays. You should select a device according to the part of your body where the device will be used. Also, the functions of the devices are to be considered. The devices should also be sold within your budget range. Other factors to consider include, brand, and models to meet your needs.

Philips S5420/24 electric shaver: Shave smoothly with protection
Philips S5420/24 electric shave comes with a rounded razor designed to protect your skin. You can shave without being cut with the MultiPrecision razor. Philips S5420/24 electric shaver allows you to shave the way you like, no matter quick and dry, or with foam or gel. With Aquatec seal with Flex in five movement pattern, you can shave in areas such as neck or jaw. The shaver can be used wirelessly up to 45 minutes. With Super Lift & Cut system of twin blades, one blade would lift up your hair while another cut under the skin level for a smooth result.

Remington HC-5500: Trim your beard in style
Remington HC-5500 lets you trim your beard fast and smooth in limited time as to boost your confidence every time you shave. The premium quality titanium-coated razor is designed for a professional and high proficient man. The device can be used up to 60 minutes with an on-off switch. There are 2 combs available in the sizes of 1 – 44 mm. The razor can also be removed for hygienic purpose.

Braun SE5-511 Electric hair removal: The smoothest hair removal for you
The device can be used for both dry shaves or during a shower. The hand grip design allows you to use while taking a shower without the need to plug in. It is rechargeable with fast-charge function. The strength can be adjusted at 2 levels. There are 28 pairs of tweezer to cut hairs in all areas perfectly.

Remington NE-3450 Nose hair remover: No more worry with beard decoration
Remington NE-3450 helps you trim better as it is compact and portable. It is easy to use with 2-sided straight cut hygienic trimmer head. The silver-nano razor is microorganisms and bacteria free. The trimmer head can be replaced with 2 types of heads: 2-sided straight head and rounded head for your hairs at nose and ears. It only requires one AA battery and is waterproof. It also comes with a ring to make it easy to store after use.

Orbit EBL-67B eyebrow trimmer: No more hesitation
Orbit EBL-67BL allows you to decorate your eyebrows beautifully with a comfortable feeling. The device fits well with the curve of your face, making your decoration experience uninterrupted and making no harm to your skin. If you have always been experiencing problems every time you decorate your eyebrows, say goodbye to the problem of being cut by the blade by using the Orbit from today.