เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
EN|TH
Power Buy
Filter
Best Sellers
Other Health Care
0 item(s) found
Show
products per page

Other Heath Care Equipment

Healthcare is a trend today. People pay attention and prioritize healthcare issue as it is indispensable for a good life’s quality, not as a generic seasonal trend. Apart from exercising through sport and gym going, other healthcare equipment is available for you to choose for exercising excitement. You should choose a type of exercise and health improvement that is suitable most to you, both in term of requirement and objectives. This equipment comes with different functions. Moreover to the exercising equipment, other health-related equipment includes hair remover and body cleaning devices are made available in different models for you to select from.

RESTER EZ SMART Stretch machine, relax you from stress
RESTER Stretch machine stretches muscles of your body, such as feet, legs, waist. It can be used to massage your feet and to stimulate blood circulation. The 3D foot pedal corresponds to the acupuncture points. The heating system helps you relax. The machine can handle the weight of up to 110 kilograms. It has a 6-month warranty. It prepares yourself to be ready for hard work and prevents you from pains from sports. It also helps you to meditate.

RESTER OLYMPIA Vibrating dumbbell
RESTER OLYMPIA Vibrating dumbbell strengthens your muscles. The vibration can be adjusted at 2 levels. The timer can be set at 3, 6, or 9 minutes. It is suitable for those who have limited time to exercise but still want to have good health. It comes with a one year warranty.

SHARP UW-A1T-N Ultrasonic Washer
Feel the comfortability in the next generation of stains removing with the Ultrasonic washer. It is designed for you to easily and rapidly remove stains before using the washing machine. With the frequency of 38,000 times per second to remove stains, protect fabric, and save energy, you can remove stains in 3 steps of soaking, stains removing, and water cleansing. It is portable and can be used in different places.

RESTER MINIBIKE exercising bike, exercise despite limited space
RESTER MINIBIKE exercise bike for you to do cycling. It is suitable for everyone in the family. It can be used by both hands and feet. The speed can be adjusted to 5 levels. There are 3 automatic programs to nourish your heart similar to swimming, to increase muscle strength, and to reduce the friction of ankles. It can be used by all ages and genders. It supports up to 120 kilograms of weight and comes with a one-year warranty for your peace of mind. It lets you exercise according to your own style.

In health promotion, apart from these products, there are a lot more options for you to improve your body strength. Power Buy guarantees that from the various products we offer, there must be ones which are suitable well with you to have a good health for sure.