เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Health Monitoring & Testing
0 item(s) found
Show
products per page

Health Monitoring & Testing

At this moment, everyone is interested in a healthy lifestyle. Many people are on a diet while some start working out and have a regular health checkup. However, the problem that many people are facing is the concern that they need to go to the hospital to see a doctor. Therefore, the current technology has created a health monitoring & testing device that is easy to use with a variety of applications. Today, these devices are in demand. We now would like to introduce interesting health monitoring & testing equipment that is suitable for everyone.

1. iHealth Wireless Wrist Blood Pressure Monitor BP7
The iHealth Sense wireless wrist blood pressure monitor gives you reliable readings at home or on the go. You can view your blood pressure and pulse measurement instantly on the sleek display. It also uses motion sensor technology to ensure the most accurate read possible. Using the free iHealth Myvitals mobile app, you can measure and track your systolic/diastolic numbers, heart rate, pulse wave, and measurement time with Bluetooth. Then you can record and share your results instantly. USB charging is available. Easy to use and super convenient. 

Main Features
View your blood pressure and pulse measurement instantly on the sleek display. iHealth MyVitals application allows you to connect the device with your smartphone via Bluetooth. Securely share your results with your doctor via the social or micro office. Machine size: 7.2 x 7.4 x 1.7 (cm). Charge using USB. Easy to use and super convenient. 

Price 3,950 Thai Baht (please check the price and promotion at the store before purchase)

2. iHealth Align Glucometer BG1
The smart wireless glucose meter has a result range of 20 - 600 mg/dL. About the size of a quarter, this portable glucometer fits easily into your pocket and attaches directly to your smartphone or tablet for fast, accurate readings whenever, wherever. With advanced sensor technology, you can be sure that you will receive the most accurate reading even at home. You can also save and share your health data via Bluetooth technology through the iGluco application to easily record and share personal health information. Standard USB charging is available.  

Main features
Blood glucose meter result range: 20 - 600 mg/dL. The iGluco application is compatible with both iOS and Android. Connected via a mobile device headphone jack. Shareable on the social or micro office. Share your health data with a doctor. Machine size is 9.6 x 3.4 x 1.9 (cm). Use lithium cell batteries.

Price 990 Thai Baht (please check the price and promotion at the store before purchase)

3. iHealth Wireless Smart Gluco-Monitoring System BG5
This wireless smart gluco-monitoring system can measure blood glucose accurately. It is compact, portable, and easy to use. With advanced sensor technology, you can be sure that you will receive the most accurate reading even at home. You can also save and share your health data via Bluetooth technology through the iGluco application to easily record and share personal health information. Standard USB charging is available. Easy to use and super convenient.

Main Features 
Blood glucose meter result range: 20 - 600 mg/dL. The iGluco application is compatible with both iOS and Android. Shareable on the social or micro office. Share your health data with a doctor. Machine size is 9.6 x 3.4 x 1.9 (cm).  

Price 2,500 Thai Baht (please check the price and promotion at the store before purchase)

4. iHealth Air Wireless Pulse Oximeter PO3
Accurately measure your blood oxygen level, pulse rate, and perfusion index with this wireless pulse oximeter. Clinically tested. Wireless and lightweight, the device can be worn on a lanyard during activities and quickly clipped to your finger for a reading, anytime, anywhere.  

Main Features
SpO2 measuring range: 70-99%. Pulse rate measuring range: 30 - 250bpm. View your results from our pulse oximeter immediately on the device screen. Simultaneously track those results with iHealth MyVitals app. Shareable on the social or micro office. Share your health data with a doctor. Machine size is 6.2 x 3.3 x 2.8 (cm). Charging via USB. Easy to use and super convenient.  

Price 3,950 Thai Baht (please check the price and promotion at the store before purchase)  

These are all the health monitoring & testing equipment that we would like to offer. Each model and each brand comes with unique features based on its purpose and individual usage. We hope that all the information will be useful to those who are interested. Don't forget to exercise regularly and eat healthy food for a healthier lifestyle.