เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
iPhone​ 8
0 item(s) found
Show
products per page

iPhone 8 is an excellent choice for those who may not have enough budget

The launch of iPhone 8 might not capture a lot of attention as people were more excited with the iPhone X. It was as if iPhone 8 was already outdated since its first launch. Many people complained that iPhone 8 and iPhone 8 Plus have a boring design with nothing unique like the iPhone X. As a matter of fact, these points are all true, and especially if you are now using iPhone 7 or 7 Plus, you may not have the slightest thought of purchasing an iPhone 8. However, if you are using older models like iPhone 5s, 6, or 6s, we would say that an iPhone 8 is an excellent choice for those who may not have enough budget for an iPhone X.

iPhone 8 features an improved 12-megapixel camera with a larger and faster sensor. A new Apple-designed image signal processor delivers advanced pixel processing, wide color capture, faster autofocus in low light and better HDR photos, while a new quad LED True Tone Flash with Slow Sync results in 40% more uniformly lit backgrounds and foregrounds. The new camera also delivers the highest quality video capture ever in a smartphone with better video stabilization, 4K video up to 60fps. iPhone 8 Plus features dual 12-megapixel cameras and introduces Portrait mode with Portrait Lighting, bringing dramatic studio lighting effects to iPhone, allowing customers to capture stunning portraits with a shallow depth-of-field effect in five different lighting styles including Natural Light (the subject’s face is in sharp focus against a blurred background), Studio Light (a clean look with the subject’s face brightly lit), Contour Light (dramatic shadows with highlights and lowlights), Stage Light (the subject’s face is spotlit against a deep black background), and Stage Light Mono (like Stage Light, but in classic black and white). These lighting styles make a portrait photo more fun without the need for any photo enhancement applications. The new Retina HD displays with the addition of True Tone adjust the white balance of the display to match the surrounding light for a more natural, paper-like viewing experience. The vibrant wide color gamut Retina HD display offers the best color accuracy in the industry. iPhone 8 and iPhone 8 Plus introduce a beautiful glass back design made with the most durable glass ever in a smartphone, and is water and dust resistant.

Both iPhone 8 and iPhone 8 Plus comes with A11 Bionic, the most powerful and smartest chip ever in a smartphone. It features a six-core CPU design with two performance cores that are 25 percent faster and four efficiency cores that are 70 percent faster than the A10 Fusion, offering industry-leading performance and energy efficiency. A new, second-generation performance controller can harness all six cores simultaneously, delivering up to 70 percent greater performance for multi-threaded workloads, giving customers more power while providing the same great battery life. A11 Bionic also integrates an Apple-designed GPU with a three-core design that delivers up to 30 percent faster graphics performance than the previous generation. All this power enables incredible new machine learning, AR apps, and immersive 3D games. Finally, the long-awaited wireless charging is now available in iPhone lovers. Wireless charging works with the established Qi ecosystem. The charging mats are available in Apple website and Apple stores. From the experiment on the speed of charging an iPhone with Qi charging mat, after 30 minutes, the battery level increases from 17% to 45%, which is a standard speed for IT equipment. However, directly charging an iPhone from a power outlet is still faster.