เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
iPhone
0 item(s) found
Show
products per page

iPhone become a dream smartphone in the world !

"iPhone" is the name that is well-known among IT and non-IT people. It is built to stage a revolution in the smartphone industry. The iPhone won the innovation of the year award by Time magazine. With outstanding features of the iPhone, it is the first phone without a telephone keypad. Though, there is only a single button called Home button. In the controller section, it uses a multi-touch screen to operate under the operating system called iOS as a driven system.

Nowadays, the iPhone becomes a dream smartphone for many people in the world. The iPhone can work well on the internet and multimedia, which is produced and distributed by the Apple company. The functionalities of the iPhone are sending email, portable cell phone, sending SMS, surfing the internet through Safari software, searching for a map, listening to music, and other functionalities. The major components consist of Wi-Fi (802.11b/g), Bluetooth 2.0, and a 2.0-megapixel camera. The first iPhone model supports 2.5G quad band GSM and EDGE while the second model supports UMTS and HSDPA. The first iPhone model was unveiled by Steve Jobs at Macworld on January 9th, 2007 and the first day of selling was June 29th, 2007. Recently, there are 21 models of iPhone that are produced and distributed, which are iPhone (2G), iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, and iPhone XS Max.

The mechanism of iPhone is different from other smartphones. It is the phone without a telephone keypad. In the controller section, it uses a multi-touch screen to operate under the operating system called iOS as a driven system. Furthermore, the sensor can detect the position of the device for determining the display screen such as display vertically screen if the device position is vertical, and display horizontally if the device position is horizontal.

Another important thing that captures the interests of the people is the secret keeping of a product. In the iPhone development, the working space requires an authentication. Besides, Jobs disallowed to hire external companies to work on the project. Apple has to relocate employees from other departments to work on the project. Therefore, it had an impact on other Apple's projects. Scott Forstall gave an interview that when he assigned employees to develop iPhone software, he would tell employees that there was a project, however, he did not mention the details. He would acknowledge them that if they were assigned to the project, they would lose their free time after work and the weekend.

Thus, it will be the toughest work ever. Apple concealed the iPhone secret from everyone. Apple claimed that they will assemble it with a new iPod model when ordered a chip from a supplier. The company also developed an artificial circuit diagram and demo product. Sometimes Apple's employee pretended to be Cingular's employee when contacted other companies to avoid the attention. Furthermore, there was a restricted authentication that only top employees can access the iPhone project. It affected the motivation of the rest of the employees that can't access the project.

Furthermore, the employees on the project can't talk to each other either. The software team tested the software on the emulator while the hardware team tested the hardware with a fake software. In order to keep the secret, Apple poured money into reserving all space at Moscone Center, building a temporarily closed lab for testing the electronic system, building Jobs' room, hiring 24-hour security guards, and checking all allowed employee names who can access the center by Jobs. The night before launching, all employees from fireman to sale booth had to stay over in the center to prevent leaked information. Therefore, the launch of iPhone precisely receives attention and interest.