logo_mobile
search
branch
All promotions

มาตรฐานการติดตั้งเครื่องทําน้ำอุ่น ลูกค้ามีอุปกรณ์แบบจั๊ม (กรณีทดแทนเครื่องเดิม)1. การติดตั้งเป็นการติดตั้งแบบทดแทนเครื่องเดิม ใช้อุปกรณ์ชุดเดิมของลูกค้าทั้งหมด

2. กรณีในวันติดตั้ง ลูกค้าต้องการติดตั้งเต็มระบบ ลูกค้าต้องชำระค่าติดตั้งเพิ่ม ตามมาตรฐาน

3. กรณีเปลี่ยนเป็นติดตั้งเต็มระบบ ให้ช่างยึดมาตรฐานในการติดตั้งแบบเต็มระบบ ติดตั้งกับลูกค้า

4. กรณีหน้างานติด Rain Shower มีค่าใช้จ่าย 500 บาท


มาตรฐานการติดตั้งเครื่องทําน้ำอุ่น (กรณีเครื่องใหม่)1. ค่าติดตั้ง ลูกค้าชำระที่สาขา ณ วันที่สั่งติดตั้ง (ก่อนวันติดตั้งจริง)

2. กรณีต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐาน ลูกค้าต้องจ่ายส่วนเพิ่มให้ผู้ติดตั้งโดยตรง ในวันที่ติดตั้ง

    2.1 สายไฟแกนคู่มาตรฐาน มอก. ขนาด 2x4 Sq.mm ส่วนเกินราคาเมตรละ 40.- บาท

    2.2 สายไฟแกนคู่มาตรฐาน มอก. ขนาด 2x6 Sq.mm ส่วนเกินราคาเมตรละ 50.- บาท

    2.3 สายไฟแกนคู่มาตรฐาน มอก. ขนาด 2x10 Sq.mm ส่วนเกินราคาเมตรละ 70.- บาท

    2.4 สายไฟดิน ขนาด 1x1.5 Sq.mm ส่วนเกินราคาเมตรละ 20.- บาท

    2.5 ท่อน้ำ PVC ขนาด 0.5 นิ้ว เมตรละ 50.- บาท

    2.6 วาล์วปิดเปิดน้ำ ขนาด 0.5 นิ้ว ตัวละ 120.- บาท

    2.7 กรณีใช้สายน้ำเข้าชนิดความยาวพิเศษ (120 ซม.) แทนสายปกติคิดเงินเพิ่ม 150.- บาท

    2.8 กรณีสินค้าเป็นรุ่นที่ไม่มีสายน้ำเข้าจะมีค่าใช้จ่าย ราคาเส้นละ 100 บาท (สายอ่อน) ความยาวมาตรฐาน 40 ซม.

3. เบรคเกอร์ National, Panasonic พร้อมกล่อง

4. กรณีที่ลูกค้ามีอุปกรณ์การติดตั้งบางรายการอยู่แล้ว ผู้ติดตั้งจะส่งมอบอุปกรณ์มาตรฐานที่ไม่ได้ใช้ให้ลูกค้า แต่ไม่มีการลดเป็นตัวเงิน

5. การเดินสายไฟ และท่อน้ำเป็นการเดินลอย

6. รับประกันงานติดตั้ง 180 วัน นับจากวันติดตั้ง

7. กรณีที่บ้านลูกค้ามีสายกราวด์อยู่แล้ว ช่างจะทำการเดินสายกราวด์ของเครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน ไปต่อที่สายกราวด์ดังกล่าว

8. กรณีที่บ้านลูกค้าไม่มีสายกราวด์และไม่ต้องการแท่งกราวด์ทองแดง ช่างจะทำการดอกสายกราวด์เครื่องทำน้ำอุ่น-น้ำร้อน เข้ากับผนังห้องหรือพื้นห้องตามความเหมาะสมของพื้นที่

9. กรณีลูกค้าต้องการเดินกราวด์ เป็นแบบแท่งกราวด์ทองแดง คิดราคาแท่งละ 500.- บาท

10. ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

11. กรณีหน้างานติด Rain Shower มีค่าใช้จ่าย 500 บาท