เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
EN|TH
Power Buy
Filter
Best Sellers
Boillers
0 item(s) found
Show
products per page

Boiler - extensively saleable and widespread

Even though Thailand is all hot year round, a shower boiler is extensively saleable and widespread. The capacity of the boiler to deliver water temperature based on user’s preference is a key reason, thus a consumer tends to choose a model that has a dispensable spec and standardized materials. In addition to reliable brands and quality, purchase selection should consider internal equipment and spare parts for various utilization. The vital point for choosing the boiler is a central boiler tank, which has different types and functions. A wrong heating tank application will cause a machine to broke and you will waste money on maintenance. Therefore, an acknowledgment of appropriate boiler selection is essential.

Copper boiling tank
The outstanding qualification of a copper boiling tank is its excellent heat resistance, thus it can store heat for a long period. The maintenance expense can be saved because a leaking water problem hardly appears. In the case of a blockage in the cylinder system, a user cannot disassemble partial components to clean up, but they need to change a terminal cover immediately, which is expensive compared to other tanks. However, long-life usage is worth to invest.

Copper-coiled heating tank
The copper-coiled tank enables water heating in no time, however, the heat can be kept at a shorter period than the copper tank. The huge defect of this type of tank is the fact that it is easy to get clogged by limestone. For this point, the cost is moderate and acceptable.

Grilon Boiling Tank
When a clogging problem occurs, the components of Grilon boiler can be taken apart to wash up. Without repairing the components, this boiler type embraces a short life. The plastic storage tank is fragile, so a user needs to be much more careful not to hit it. Also, the plastic material may be melted by overheat. Making hot water too frequency should be avoided. Fortunately, we have excellent boiler products to introduce.

STIEBEL ELTRON Boiler EVS 150 model: Safe for all usage purposes
EVS 150 boiling model comes with 2000-watt electric power and 150-liter storage. The temperature control is allowed to reach 75C at maximum with an intelligent screen displaying water temperature. The extra layers of insulation resistances for heating element are provided in the model for extra safety. Besides, ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker), indicator light, and safety valve are applied in order to prevent a short circuit.

STIEBEL ELTRON Boiler EVS 50 model: Generate hot water as quickly as willing
EVS 150 boiling model comes with 2000-watt electric power and 50-liter storage. The temperature control is allowed to reach 75C at maximum with an intelligent screen displaying water temperature. The extra layers of insulation resistances for heating element are provided in the model for extra safety. Beside, ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker), indicator light and safety valve are applied in order to prevent a short circuit. It also comes with the extra insulator layer.

STIEBEL ELTRON Boiler EVS 30 model: For budget purchase
The EVS 30 boiler comes with 2000-watt electric power and 10-bar water pressures. The ELCB system is also installed with an effective warning light. The model weighs 12.6 kilograms in total. The heater warranty period is one year. Regarding only 30-liter storage tank, a user needs to fill in water into the tank before switching on electric power. The boiler installation needs to connect to water pipe at merely 220 volts electronics for highest efficiency.

Since the overview of each boiler type has been recognized, the suitable boiler for your consumption habit is the best choice in order to obtain good quality and maximize its capacity. For those who look for substantial heater tank or shower boiler, Power Buy is the solution because our entire products are definitely good in quality and support all lifestyles.