เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Tablets
0 item(s) found
Show
products per page

Tablet


Besides smartphones, tablets are also one of the popular devices nowadays. As there are many models available for you to choose, it may be confusing to decide which one is the best for you. Today, we would like to recommend to you how to choose the right tablet that suits your needs.

1. Purpose of use
Although some people replaced personal computers and desktop computers with tablets, it is inevitable that they cannot fully replace them. For documents or specific tasks that require high processing power, using a computer would be more efficient. However, if we only consider entertainment use such as surfing the internet, playing games, watching movies, listening to music, or any other fundamental activities such as sending emails or editing photos, a tablet would be a better choice. It is also compact and portable, making it more appealing for users.

2. Operating system
When we know the purpose of use, we need to understand the different operating systems used in the devices. The main operating systems used are as follows.

Android is an operating system from Google. Google originally intended to develop this OS for smartphones, but it is further developed and used in other devices.

iOS is an operating system from Apple. The unique feature of this OS is its performance and memory management. However, it does not support Flash and data transfer can only be done through iTunes.

Windows is an operating system from Microsoft. If you are used to this OS from your computer, it will be easy to use as it is not much different. However, most people will prefer Android and iOS.

3. Screen size and resolution
Some people like big screen while some people like compact and portable screen size. Now the tablets from different manufacturers are available in various sizes from 7, 8, to 10 inches. The 7-inch and 8-inch size are widely used as they are not too large. It is as if we are carrying a book. For the 10-inch screen, it is more suitable for people who love watching movies, listening to music, and playing games. The standard resolution is HD, which is at least 1280 x 720.

4. Processor and video card
Both the processor and the video card are measured in GHz. The higher the GHz, the better and faster the tablet. For CPU, apart from GHz, you should also consider the core. The lowest is 1core/single core. For example, 4 core/quad-core will work faster than 2 core/dual-core. It also depends on your usage. If you use your tablet to play high graphics games or watch Full HD movies, 4 core/quad-core or 8 core/quad-core may be more suitable. RAM should be at least 1GB.

The GPU or Graphics Processing Unit is essential for gamers. Even if you have high-performance CPU and a lot of RAM, it does not always guarantee a smooth gaming experience. Thus, you should also consider a GPU that is suitable for your lifestyle.

5. Device capacity
The device capacity ranges from 8, 16, 32, 64, to 128GB while the price is also higher with more capacity. If you always download movies or install games on your device, we recommend choosing models with 16GB or higher capacity or models that allow you to put in SD card for additional memory.

6. WiFi or 3G
The devices that support both WiFi and 3G are suitable for those who need to constantly travel. However, if you only use them in your household, models that only support WiFi are sufficient. They are also cheaper than the models that support WiFi + 3G.

We hope all of the information will help you choose a suitable tablet that fits your lifestyle. Another essential thing to check is the price and the promotion for the best value.