เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Wireless Routers
0 item(s) found
Show
products per page

Wireless Router

When talking about the network devices that help to connect everything together, whether it is a LAN, WLAN or the Internet network, many of us might be familiar with one device called a Router.

What is a Router?
Router is a device that connects the network system. If directly translating the meaning of route, it means the road itself. Therefore, using a router allows us to connect more than one computer together at the same time. The router comes with a software used to control the operation called the Internetwork Operating System (IOS). It usually has at least 4 LAN ports in one router. At present, the router is available in both wired and wireless versions. A wireless Router will send out the Wi-Fi signals allowing computers and other devices that can receive these signals to immediately connect to the network. Once connected the router, these devices can also connect to the Internet via the Wi-Fi signals as well.

The main function of the router is to find the best route to send the information and act as a medium to transmit data to other networks. The router can connect to the  network using different signals, whether it be Ethernet, Token Rink, or FDDI, although each system has its own format of packet. The protocol works at the top Layer 3 or higher such as IP, IPX, or AppleTalk. When sending information, it will put the data packet in the form of Layer 2 which is the Data Link Layer. When the router receives the packet, it will know which protocol to be used and then it will check the routing table so that it will know which network route will lead to the destination. Then the data will be put in a Data Link Layer packet to be actually sent out to the destination network.

Nowadays, there are many router brands in the market for us to choose such as TP Link, ASUS, AirLive, Netgear, Linksys, etc. If being asked which brand is the best buy, we would have to answer that it depends on your own needs and applications. There are also other factors that should be considered as follows. Firstly, you should know the purpose of use. Then you should consider the functionality you need. Is the price reasonable? Is there a lifetime warranty? At Power Buy Online, we have both wired and wireless routers with various models such as TP-LINK Wi-Fi N 4G LTE HS105 model. It shares 4G LTE network to your Wi-Fi devices with a maximum download speed of 150 Mbps Connection speed based on Wireless N technology is up to 300 Mbps A new athena providing a stable wireless connection, no need to configure anything. Just plug in the SIM card and turn on the router, you will be able to enjoy the high-speed internet access. There are also LAN and WAN options allowing you to choose the most suitable way of connection. Another interesting model is ASUS ADSL Modem Router (Black) N600 DSL-N55U model. It is designed with the latest technology in the DSL-N55U network. It has two independent CPUs, an ADSL modem, and a Wi-Fi router mode which delivers ultra fast wired and wireless connections. It also comes with a powerful detachable antenna which helps to extend the wireless range. DSL-N55U offers quality of service (QoS) feature that helps you choose and prioritize the bandwidth. It can be used as a VPN server with an easy server configuration. You can surf the web and access the information no matter where you are. The secure MPPE encryption will make sure that your data transmission will be safe and confidential.