เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Monitors
0 item(s) found
Show
products per page

Gaming Monitor

Nowadays the continuous evolution of a monitor is consistent with technology advancement. A monitor evolution starts from the generation that a monitor could not display a clear graphics and vivid color like today. It was a white text with a black background. After the development of a program to involve more graphics, a monitor is required to have a consistent development in order to display a realistic image and graphics. A monitor can be classified into 3 categories as follows.
A cathode-ray tube or CRT monitor is an analog monitor. It had been developed from previous television technology. The initiator is the IBM company. In the beginning, this monitor cannot display graphics as today. The mechanism of CRT operates by having a cathode ray tube streaming a steady flow of electrons across the screen, which has phosphors as an interface. As the electrons hit the phosphors, it will glow certain intensities and display an image and color according to an analog signal. Today, CRT monitor is no longer popular as it is replaced by other types of monitor that have higher resolution and better graphics display.

A liquid crystal display or LCD monitor is the second generation of a monitor after a CRT monitor that was developed in 2506 BE. It was first used in clocks and calculators to display a few numbers. It was developed into a computer monitor. A mirror interface contains liquid crystal material and applies a molecule theory to block light. At the same time, electrical currents cause the liquid crystal molecules to create the colors. The advantage of LCD is less electricity consumption. However, the disadvantage of LCD is the viewing angles that are quite narrow.

A light-emitting diode or LED monitor is a name that is mostly used in the market, but its name is actually an organic light-emitting device or OLED monitor. It has a simple and easy mechanism. The LED is a display with LED lamps placed in rows to construct images. It gives a more realistic color than other types of monitors. It does not have any limitation on the viewing angles. The response rate of the image is also faster than LCD. Additionally, it saves energy better than LCD. 

In addition, Power Buy Online has several interesting monitor models. For example, the LS27F350FHEXXT from Samsung has a super slim curved panel at an incredibly slim 10mm as slender as a ballpoint pen, the solid curved panel is almost twice as thin as standard Samsung monitors. Its simple circular stand elegantly complements the slender curved panel while its horizontal patterning on the rear panel provides a stylish, contemporary finish. With the AMD FreeSync technology, you can enjoy smooth gameplay. AMD has an eye care mode to reduce the blue light that will affect retina to more than other lights. Therefore, an eye care mode will reduce eye fatigue and provide a comfortable viewing experience. Moreover, there is a Flicker-Free technology from Samsung that protects your eyes from the constant strain caused by flickering screens on conventional monitors so you can work and enjoy reading, playing games, watching movies, and editing photos for longer without eye fatigue.

The IPS Panel monitor, R251BID is another excellent model from the top brand Acer. It has a modern design with an extremely entertaining experience. You can access a program, video, and song faster. Hence, you will enjoy a fantastic program and connect to a social network with a full HD monitor that provides a stunning and realistic experience for both visual and audio.