เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Headphones
0 item(s) found
Show
products per page

Gaming Headphone

Headphone 

A headphone is another essential accessories for gamers because it will enhance the gaming experience. It delivers a clear separation of left and right sound stereo, for instance, a movement such as a bomb or a competitor’s sound. Gamers will definitely notice the direction of a competitor because the gaming headphone gives a realistic feeling. Hence, it is definitely different from a normal headphone as follows.

A microphone is a must item to communicate among a team while playing a game. Hence, this feature is suitable for a game that plays as a team. If a microphone is separated from a headphone, it might not work well. Therefore, if you want flexibility and teamwork support, a gaming headphone is the answer.
An appearance of a device is absolutely different as a gaming headphone has a stunning design, which surrounds by a laser and light. It is colorful and looks modern. Although it looks large, it usually has a lightweight. The reason is when playing for a long time lightweight headphones will make you enjoy playing the game longer. A heavyweight headphone may cause a wearer to have an earache.

A sound or sound simulation depends on a specific brand as each brand will have different strength. However, most of the brands seemingly focus on the bass sound because it is the sound range that will enhance the gaming experience. The essential feature for gaming headphone is soundstage that will extend the range of sound so, a user can obviously detect the left-right and depth direction. This headphone is suitable for games that require gamers to identify direction such as Counter-Strike Global Offensive (CSGO) or the now popular game like Player’s Unknown Battleground (PUBG).