เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
Gaming
0 item(s) found
Show
products per page

Gaming computers

All gamers already know that gaming computer is an essential device since being a gamer requires you to own a full set of devices to enhance the gameplay effectiveness and gaming experience. Today, we would like to introduce you to interesting gaming computers.

Laptop
A gaming laptop is convenient and only requires a small space. It is easily portable. However, the price of a gaming laptop is high and varying. Hence, you should consider whether it is worthwhile to buy and whether you are ready to be a professional gamer or not. If you're confident, it is always worth the investment.
Monitor
The first thing that we should consider is the monitor size as it depends on individual's preference. For example, some people like to sit close to a screen, so they don't need to have a big screen. In general, gamers prefer a big monitor screen as it provides a better experience and excitement. Moreover, it comes with a higher resolution that is at least Full-HD or 1920x1080 for a 21-inch screen, which is suitable for playing games.
Keyboard
A gaming keyboard is different from a general keyboard. It has unique features as you can configure the keyboard setting such as a macro for a command set. In addition, it has better performance and speed if you compare it with a general keyboard. Some models have a mechanical technology, where the buttons are developed to have more resistance, longer lifetime, and more accuracy. However, it also has a higher price. If it is worthwhile to buy, a keyboard model that has a mechanical feature is worth to invest.

Mouse and mousepad 
A mouse is a basic accessory for playing games. The higher the DPI (Dots Per Inch) value it has, the more accuracy you get when moving a cursor. It is suitable for games that require high-efficiency control and fast response. This type of mouse allows gamers to adjust the DPI value based on their needs. There is another feature, which is an additional macro button. This button has a special feature to configure a command set as a gamer’s desire or other buttons for keyboard from a mouse.
A mousepad requires good adherence that will enhance the mouse cursor to have better response and usage. It should deliver excellent flow and high durability. Some brands provide a wrist cushion for more convenience and wellness.
Headphone
It is a must-have accessory for gaming computer as it enhances a gaming experience and excitement for gameplay. There is a sound system such as 2.1, 5.1, and 7.1 to deliver a realistic and surround sound, which is different from a general headphone. You will be able to detect the direction of a sound whether it be left or right. Moreover, it will help to identify a sound and movement such as a bomb sound or competitor sound. 
Controller
A controller is one of the important accessories for gaming as some games require a controller to play, especially for a football game. Nowadays, there are both wired and wireless types, which have many features in various price.
All of the accessories are important things for gamers. Though, gamers have to select accessories that match with themselves to enhance convenience and gaming experience.