เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
เนื่องจากขณะนี้ช่องทาง Contact center 1324 ระบบขัดข้องและกำลังรีบดำเนินการแก้ไขค่ะ 
โดยลูกค้าสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทร 02-026-6555 , 02-904-2000 ได้ชั่วคราว หรือติดต่อผ่านช่องทาง PowerBuy Facebook Chat, Live chat 
Power Buy
Filter
Best Sellers
IPads
0 item(s) found
Show
products per page

iPad

iPad is one of the most popular and successful devices from the most famous company in this century, Apple. It has invented and produced innovative products every year. Therefore, it always attracts Apple lovers who are crazy about Apple gadgets. They are those who wait for the launch of new devices every year.


iPad is a tablet PC with high efficiency. Its performance is comparable to laptop computers. It couples high processing power and fascinating innovation into a compact device. It is now possible to control everything using a single screen. Essentially, a tablet PC is not much different from a laptop computer. A tablet PC comes with no keyboard or mouse. Thus, an iPad is classified as a tablet PC, which is a portable computer with high performance and is easy to use. iPad uses the same operating system as iPhones, which is the iOS or iPhone OS. It is safe and widely used. The characteristic of an iPad is its similarity to the iPhone, but with a larger screen. All of the functionalities are there. iPad is also suitable for entertainment, such as watching a movie, listening to music, or playing video games. The multi-gesture touchscreen is designed flawlessly and its response time is much faster than any other brands. It is a great technology to replace a mouse. It is also suitable for business use as you can present your project using an iPad conveniently. The other functionalities are derived from iPhone such as motion detection, GPS, and automatic screen rotation. It can even be considered as a giant iPhone.Today, although there are several gadgets in the market, iPads can always maintain their popularity. Let's take a look at the reasons why iPad can always dominate the market with loyal followers. First, the iPad is easy to use. You can perform different operations with your touch of a finger. The touch screen has a precise and continuous response. You can use your finger to command and write messages. You can print quickly with AirPrint. The operating system is always updated. You can install the latest operating system as soon as it launches. Apple operating system is stable and secure with protection against malware or viruses that dominate the Windows operating system, which change the internal system without permission. Apple designs its own software, which makes it compatible with its hardware. As a result, you don't need to worry about device compatibility. It works in harmony and is quite perfect.


Moreover, the material is durable, lightweight, portable, convenient, and the battery lasts all day. The iPad is built to be used all day with a single charge (depending on usage). Thus, the battery life is long and does not degrade quickly.  The Aluminum Unibody makes the battery durable and recyclable. Overall, the iPad is made from high-grade aluminum, which is durable and prevents scratches. It supports your entertainment needs such as the front and rear camera, which is high in resolution. The 4K video is supported. Some iPad models also support document work, video editing, and 3D design. Apart from its powerful performance, it comes with supporting applications for you such as Canva, Shapr3D, Concepts, GarageBand, AutoCAD 360, and Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).